Tiếng Việt | English

24/10/2021 - 19:39

Các chính đảng đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các chính đảng tham dự Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ XXV do Đảng Lao động (PT) Mexico tổ chức tại Mexico đã đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới sự kiện.


Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN 

Các chính đảng tham dự Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ XXV do Đảng Lao động Mexico tổ chức tại thủ đô Mexico trong các ngày từ 21/23/10 vừa qua đã đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một thông điệp của tình đoàn kết quốc tế, là nguồn động viên to lớn với các chính đảng, tổ chức cánh tả, tiến bộ tại Mexico, Mỹ Latinh và trên toàn thế giới.

Trong thông điệp gửi tới hội thảo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn đảng Lao động Mexico, các chính đảng cánh tả, tiến bộ Mỹ Latinh và Caribe cũng như các chính đảng bè bạn trên thế giới đã luôn ủng hộ, đồng hành với Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay; khẳng định mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng bạn bè trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sau 25 năm hình thành và phát triển, nhờ những nỗ lực to lớn của Đảng Lao động và cá nhân Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez, Hội thảo “Các chính đảng và một xã hội mới” thực sự trở thành diễn đàn có ý nghĩa và vị trí quan trọng, ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của các lực lượng cánh tả, tiến bộ ở khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới; góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội.

Với sự tham dự của trên 200 đoàn đại biểu quốc tế đến từ 32 quốc gia Mỹ Latinh và trên thế giới. Hội thảo đã giới thiệu cuốn sách “Con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam”, trong đó tập hợp các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lý luận và thực tiễn của Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, một đất nước giàu mạnh và hòa bình, vì lợi ích của người dân.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutierrez nhấn mạnh: “ Mexico ghi nhận và đánh giá rất cao lời chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới hội thảo. Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguồn động viên to lớn cho tất cả chính đảng tiến bộ trên thế giới tham dự hội thảo.” Tổng Bí thư Alberto Anaya đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đã đạt được từ năm 1986 đến nay; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam tiếp tục giành được những thành công mới trên con đường xây dựng một đất nước hòa bình, thịnh vượng, bình đẳng và tiến bộ cho người dân.

Còn Bí thư phụ trách quan hệ đối ngoại của Đảng Mặt trận rộng rãi của Uruguay, Carlos Alejandro, bày tỏ: “Đầu tiên, tôi muốn gửi lời chào thân ái từ người dân Uruguay tới nhân dân Việt Nam. Chúng tôi muốn cảm ơn các bạn vì cuộc chiến đấu bền bỉ vì độc lập tự do, một bài học có ý nghĩa vô cùng to lớn. Thông điệp rõ ràng, chính trị và sâu sắc mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới hội thảo mang ý nghĩa thực tiễn đối với Mỹ Latinh về việc xây dựng khối đại đoàn kết bền vững, vì một xã hội công bằng hơn, bình đẳng hơn, nơi không còn chiến tranh, các dân tộc chung sống hòa bình, trao đổi văn hóa, thúc đẩy các ý tưởng về cách cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến để tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Uruguay và Việt Nam”.

Trong khi đó, ông Rodrigo Cerritos - đại diện Đảng Mặt trận Giải phóng dân tộc Farabundo Marti (FMLN) của El Salvador - đã gửi lời chào tới nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh đây là thông điệp vững chắc về tình đoàn kết với các dân tộc Mỹ Latinh; đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ ngoại giao và chính trị cũng như trên mọi lĩnh vực với Việt Nam./.

Văn Hiếu/VOV.VN

Chia sẻ bài viết