Tiếng Việt | English

09/08/2022 - 22:55

Cải cách hành chính để chính quyền gần dân hơn

Với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, đã và đang xây dựng chính quyền thân thiện, hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức.

Người dân là “trung tâm” trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Đảng ủy, UBND xã đã cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch của cấp trên thành nhiệm vụ của địa phương để giao cho từng bộ phận, phân công rõ cho từng cán bộ, công chức (CBCC) có người chủ trì, có người phối hợp để triển khai, thực hiện.

Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện về việc thực hiện công tác CCHC hàng năm, UBND xã đã xây dựng các kế hoạch về: CCHC của địa phương một cách đồng bộ và có hiệu quả; rà soát, kiểm soát TTHC; tuyên truyền CCHC; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức,... Xã cũng tổ chức lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Qua kết quả khảo sát, mức độ hài lòng của người dân năm 2021 chiếm tỷ lệ khá cao, không có người dân đánh giá là “không hài lòng” đối với các dịch vụ về hành chính phát sinh. Việc cập nhật TTHC được thực hiện thường xuyên, các văn bản hết hiệu lực, các TTHC bãi bỏ, bổ sung, ban hành mới đều được cập nhật kịp thời để niêm yết, công khai và tổ chức thực hiện. Lãnh đạo xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo trong thực hiện công tác CCHC, nhất là cải cách TTHC; thực hiện đơn giản hóa thủ tục, không để người dân đi lại nhiều lần, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đúng quy trình, thành phần hồ sơ, có giấy hẹn ngày trả kết quả, thu phí, lệ phí đúng quy định.

Trên cơ sở kế hoạch về kiểm soát TTHC, UBND xã đã chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Tại bộ phận “một cửa” của UBND xã đã niêm yết tổng số 27 lĩnh vực với 94 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, xã đã tiếp nhận 637 hồ sơ, trong đó giải quyết xong 592 hồ sơ, đang giải quyết 15 hồ sơ. Hồ sơ trực tuyến mức độ 3 là 172 hồ sơ, đạt 99,42%. Sự phối hợp giữa các ngành liên quan trong giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa liên thông” luôn nhịp nhàng, không có hồ sơ trễ hẹn.

Đến bộ phận “một cửa” ở xã Bình Tịnh sẽ ghi nhận nhiều mô hình hay về cải cách TTHC, trong đó, nổi bật là mô hình dân vận Ngày không hẹn và ngày không viết vào thứ tư hàng tuần. Để thực hiện thành công mô hình này, lãnh đạo UBND xã thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức của CBCC rất chặt chẽ và mỗi người thực hiện tốt việc của mình, tạo sự hài lòng cho công dân khi đến giao dịch. Đồng thời, phân công công chức thực hiện việc giải quyết TTHC hàng ngày, HĐND và UBMTTQ Việt Nam xã theo dõi, giám sát việc giải quyết TTHC của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hàng tuần thực hiện kiểm tra, báo cáo liên quan đến mô hình hoạt động. Từ đó đã khắc phục việc chậm trễ trong giải quyết TTHC cho công dân.

Sau hơn 1 năm triển khai mô hình Ngày không hẹn và ngày không viết, công tác cải cách TTHC trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. “Các loại hồ sơ được giải quyết theo hướng công khai, nhanh gọn, minh bạch, đúng quy định. Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ được cải thiện rõ nét, nhất là các bộ phận tiếp dân, thể hiện sự tôn trọng, gần gũi, nhận được sự hài lòng của nhân dân” - chị Nguyễn Thị Thanh Hòa - người dân ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, chia sẻ.

Đến nay, mô hình được sự ủng hộ tích cực từ phía người dân. Đó là cơ sở để hệ thống chính trị địa phương tiếp tục phát triển mô hình, hướng đến mục tiêu rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, tạo sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ tại bộ phận “một cửa” xã.

Ngoài ra, UBND xã còn đặc biệt quan tâm đến công tác hiện đại hóa công sở: Nâng cao hiệu quả văn hóa công sở, đạo đức công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý; chú trọng thực hiện trụ sở sạch đẹp, văn minh. CBCC thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, làm việc có bảng chức danh và thẻ đeo theo quy định,... Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan luôn được quan tâm; hầu hết CBCC đều sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Trên cơ sở đó, quá trình giải quyết công việc, điều hành diễn ra một cách thông suốt, hiệu quả; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương. Người dân phấn khởi, hài lòng, tin tưởng vào những đổi mới trong công tác CCHC tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Bình Tịnh - Nguyễn Thành Hải cho biết: “Thời gian tới, xã tiếp tục chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC; đẩy mạnh khai thác và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động quản lý hành chính; thực hiện tốt cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với một số TTHC trên địa bàn, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương mà trên hết là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Nâng cao chất lượng công tác CCHC, góp phần thực hiện tốt các chương trình về phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an ninh - quốc phòng là mục tiêu mà xã Bình Tịnh hướng đến. Đây cũng là bước tiến tạo đà cho những giải pháp hiện đại hóa CCHC, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử./.

Ngày không hẹn là người dân và tổ chức đến làm các loại hồ sơ hành chính tại bộ phận “một cửa”, nếu mang đầy đủ các loại giấy tờ sẽ được giải quyết xong trong ngày. Bên cạnh đó, địa phương cũng lập danh mục và niêm yết những loại hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã không cần phải xác minh để thực hiện giải quyết trong ngày.

Ngày không viết là công dân đến liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu thực hiện TTHC về các loại giấy tờ như tờ khai đăng ký khai sinh, tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân, tờ khai đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử,... Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện viết hộ toàn bộ các loại giấy tờ cho người dân lớn tuổi, người có trình độ học vấn thấp, khó khăn khi viết chữ. Sau khi hoàn thành, công chức sẽ đọc lại để người dân kiểm tra độ chính xác các thông tin trong tờ khai. Công dân chỉ việc ký tên vào các loại giấy tờ.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết