Tiếng Việt | English

25/10/2019 - 08:40

Cải cách hành chính ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của chính quyền cấp cơ sở trong tỉnh Long An có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giảm thời gian, chi phí và công sức của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Tạo sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân

Trưa, gần 11 giờ, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức vẫn còn nhiều người đến giao dịch, giải quyết TTHC. Ông Mai Phước Hòa, ngụ ấp 5, vui vẻ nói: “Tôi nhận thấy, việc giải quyết TTHC của xã hiện nay có nhiều đổi mới; quy trình giải quyết được rút gọn, thời gian giải quyết nhanh hơn. Cán bộ, công chức (CBCC)thân thiện, gần gũi khi giải quyết TTHC cho người dân”.

Bộ phận “một cửa” tận tình phục vụ người dân

Xác định công tác CCHC là khâu đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH, những năm qua, xã Thạnh Lợi luôn chú trọng rút ngắn quy trình giải quyết TTHC, xây dựng nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp. Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi - Lê Văn Kiệt cho biết, trung bình mỗi ngày, xã tiếp nhận, giải quyết hơn 50 hồ sơ (HS), chủ yếu liên quan đến nội dung hộ tịch và chứng thực. Để giải quyết kịp thời TTHC cho tổ chức, cá nhân, UBND xã bố trí 4 CBCC: Văn phòng thống kê; công chức tư pháp - hộ tịch; địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường tiếp nhận và trả kết quả HS hành chính cho công dân làm việc tại bộ phận “một cửa”. Đồng thời, địa phương trang bị đầy đủ phương tiện: Máy tính, máy photocopy, máy in, scan,... phục vụ người dân đến giao dịch; áp dụng các phần mềm quản lý hộ tịch, đất đai, hộ nghèo và phần mềm dùng chung cho bộ phận “một cửa”.

Từ khi áp dụng giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, UBND xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng tạo lập được đầu mối chung quản lý, vận hành thống nhất, hiện đại, giải quyết nhanh, hiệu quả các HS của tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Hiện nay, xã thực hiện đầy đủ, công khai 135 TTHC với 30 lĩnh vực theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” thuộc thẩm quyền. Từ đầu năm 2019 đến nay, bộ phận “một cửa” tiếp nhận và giải quyết hơn 1.400 HS (đạt 100%), trong đó, có gần 200 HS liên thông.

“Để nâng cao chỉ số CCHC cấp xã, thời gian qua, địa phương chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền để CBCC cũng như người dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về công tác CCHC, kiểm soát TTHC; đồng thời, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho CBCC, nhất là đội ngũ làm việc tại bộ phận “một cửa”; thường xuyên đổi mới nội dung, quy trình làm việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng quy định” - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu A - Nguyễn Văn Lợi chia sẻ.

Cán bộ “một cửa” vui vẻ, nhiệt tình, sẵn sàng hướng dẫn người dân khi thực hiện thủ tục hành chính

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức cho rằng, qua kiểm tra một số xã về công tác CCHC, kiểm soát TTHC năm 2019 cho thấy, công tác này còn nhiều hạn chế: TTHC trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, nhất là các lĩnh vực đất đai, xây dựng, hộ tịch; số lượng TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông” còn ít. Việc đổi mới chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính nhà nước còn chậm, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương. Chất lượng đội ngũ CBCC chưa thật sự đồng đều, còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Là 1 trong 5 xã biên giới của huyện Đức Huệ, thời gian qua, Mỹ Quý Tây có nhiều nỗ lực trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc CBCC, MTTQ, các đoàn thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của địa phương. Bên cạnh những kết quả, công tác CCHC và kiểm soát TTHC của xã còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là việc tiếp nhận HS khai sinh, chứng tử còn thiếu, thừa TTHC; việc ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ CBCC địa phương vào công tác CCHC, kiểm soát TTHC còn “khiêm tốn”, chưa thật sự đồng đều.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Quý Tây - Phan Thị Như Băng cho rằng: “Để khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới, địa phương thường xuyên cập nhật, niêm yết, công khai TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã; đẩy mạnh công tác kiểm soát, đơn giản hóa TTHC, nhất là TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; đổi mới lề lối làm việc lẫn tư duy trách nhiệm thực thi nhiệm vụ trong công tác CCHC của đội ngũ CBCC xã; gắn công tác CCHC với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”.

Niêm yết công khai các quy chế, quy trình, thủ tục hành chính giúp tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu

“Xác định xây dựng chính quyền cơ sở giữ vị trí quan trọng trong bộ máy hành chính Nhà nước, thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở tăng cường công tác CCHC, nhất là người đứng đầu UBND xã phải chủ động xây dựng những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; duy trì và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, đặc biệt là cải thiện các chỉ số thành phần. Đồng thời, chính quyền cơ sở cần thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết; tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và các quy chế, quy định phối hợp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở các quy chế, quy trình và bộ TTHC;...” - ông Trần Kỳ Đức thông tin thêm.

Chính quyền cấp xã có vai trò, vị trí, ý nghĩa rất quan trọng trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC, kiểm soát TTHC hiện nay, ngoài sự nỗ lực, trách nhiệm của từng địa phương thì cần sự quan tâm, cấp trên quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa về đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với CBCC phụ trách “một cửa”. Qua đó, góp phần quan trọng vào mục tiêu thúc đẩy CCHC ở cơ sở, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, văn minh, hiện đại./.

"Xác định xây dựng chính quyền cơ sở giữ vị trí quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước, thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là người đứng đầu UBND xã phải chủ động xây dựng những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; duy trì và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, đặc biệt là cải thiện các chỉ số thành phần. Đồng thời, chính quyền cơ sở cần thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết; tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và các quy chế, quy định phối hợp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở các quy chế, quy trình và bộ thủ tục hành chính;...".

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết