Tiếng Việt | English

30/11/2015 - 10:45

Cần Đước: Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Huyện Cần Đước có 4/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 2 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, 4 xã đạt từ 15-17 tiêu chí và 6 xã đạt từ 13-14 tiêu chí.


Chủ tịch UBND huyện - Phạm Chí Tâm trao giấy khen cho các cá nhân tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổng kết 5 năm thực hiện chương trình và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020.

Qua 5 năm thực hiện, huyện Cần Đước huy động nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện và nguồn lực trong nhân dân thông qua phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm trên 1.300 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng NTM bằng việc hiến trên 163.000m2 đất, hơn 130.000 ngày công lao động và gần 200 tỉ đồng tiền mặt để xây dựng các công trình.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từng năm, năm 2013 khoảng 36 triệu đồng/người/năm, năm 2014 đạt 46 triệu đồng/người/năm, ước cuối năm 2015 trên 51 triệu đồng/người/năm; hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 1,98%.

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2020 và khen thưởng 6 tập thể, 45 cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện chương trình giai đoạn 2010-2015./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết