Tiếng Việt | English

06/07/2018 - 17:12

Cần Đước nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An - Huỳnh Văn Quang Hùng có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Long An nhân dịp Tân Ân tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

► PV: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về kết quả Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Ân đã đạt trong quá trình xây dựng xã NTM?

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng: Tân Ân là xã thứ 7 của huyện Cần Đước được công nhận đạt chuẩn NTM. Trước đây, xã còn nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên không thuận lợi, đất nhiễm phèn, ngập mặn, thiếu nguồn nước sản xuất,... nhưng với sự năng động, sáng tạo, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và người dân cùng sự hỗ trợ của tỉnh, huyện và các ngành chuyên môn, Đảng bộ xã Tân Ân xác định đúng cơ cấu kinh tế và có những giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất, huy động mọi nguồn lực trong xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tân Ân đạt chuẩn xã văn hóa năm 2015 và năm 2017, Ban thường vụ Huyện ủy chọn Tân Ân làm xã điểm Về nguồn của huyện gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình cơ bản, bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện cho Tân Ân được đạt chuẩn NTM trước thời hạn. Đó là động lực để Cần Đước hoàn thành lộ trình xây dựng huyện NTM.

Tân Ân hôm nay

Tân Ân hôm nay

► PV: Ông có thể cho biết thêm về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng NTM của huyện?

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng: Nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Cần Đước tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình, từ đó thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Sau 7 năm phát động phong trào chung sức xây dựng NTM, hiện, Cần Đước có 7 xã đạt chuẩn. Tuy nhiên, một số xã chưa hoàn thành các TC theo lộ trình, nhất là TC về kết cấu hạ tầng, trường học không đạt chuẩn do thiếu diện tích; giá nông sản chưa ổn định, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nông dân,... từ đó ảnh hưởng đến lộ trình xây dựng NTM của huyện.

► PV: Cần Đước có kế hoạch, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM như thế nào, thưa ông?

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng: Năm 2018, Huyện ủy Cần Đước ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện NTM, UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020, xác định mục tiêu chung là tập trung nâng chất các xã đạt chuẩn, phấn đấu đến năm 2020, huyện có thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn NMT (nâng tổng số xã đạt chuẩn trong toàn huyện là 12/16 xã, trong đó có 1 xã đạt nông thôn kiểu mẫu) các xã còn lại đạt 18/19 TC.

Với nhận thức và quyết tâm của lãnh đạo huyện, công tác xây dựng NTM phải từng bước đi vào thực chất để khi xã được được công nhận đạt chuẩn, người dân cảm thấy hài lòng và thực sự cảm nhận sự đổi thay của quê hương. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương cần chú trọng đến thực chất, tập trung củng cố, nâng chất các TC đã đạt, quan tâm đầu tư các TC còn “non”, không nóng vội, chạy theo thành tích; tập trung nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, thực hiện tốt chương trình trọng tâm, đột phá, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, đồng thời phát huy nội lực, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong xây dựng NTM.

Tuy còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng thuận của người dân, Cần Đước phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Huyện ủy đề ra, xây dựng thành công huyện NTM, xứng tầm huyện văn hóa của tỉnh, huyện Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

► PV: Xin cảm ơn ông!

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết