Tiếng Việt | English

25/06/2015 - 10:21

Cần Giuộc: 4 chương trình đột phá - tạo bước phát triển toàn diện

Huyện ủy Cần Giuộc vừa tổng kết thực hiện 4 chương trình đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 về Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước; khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng, tái định cư”.

5 năm qua, huyện quan tâm sắp xếp, củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý, hằng năm tổ chức đánh giá, phân loại các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên trưởng thành về mọi mặt

. Đối với chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đã huy động khoảng 1.100 tỉ đồng. Đến nay, hệ thống giao thông từ huyện đến xã phát triển đồng bộ; điện sinh hoạt ,sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu. Các khu, cụm công nghiệp, vùng chuyên canh nông sản, hạ tầng thương mại-dịch vụ được cải thiện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên.

Chương trình khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững, huyện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu giai đoạn 2011-2015; công bố, công khai, quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên.

 Chương trình bảo đảm an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng, tái định cư tập trung tháo gỡ những vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Trong 5 năm, giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động, đào tạo nghề cho trên 13.000 lao động, trong đó, đào tạo nghề cho 2.753 lao động nông thôn; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,69% và phấn đấu đến cuối năm 2015 dưới 2%./.

Kim Hoàng-Phương Cảnh

Chia sẻ bài viết