Tiếng Việt | English

12/08/2022 - 16:07

Cần Giuộc cần sớm giải quyết hơn 200 hồ sơ trễ hạn

Sau cuộc làm việc với UBND huyện Cần Giuộc vào ngày 12/8, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của tỉnh Long An nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, địa phương còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh có cuộc làm việc với UBND huyện Cần Giuộc

Một trong những tồn tại, hạn chế trong CCHC của Cần Giuộc là việc phối hợp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ (HS) theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” còn hơn 200 HS trễ hạn; có HS phải tạm dừng giải quyết không đúng quy định; HS thủ tục hành chính thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích có tăng nhưng còn chậm so với yêu cầu; đội ngũ công chức huyện và viên chức ngành Giáo dục đào tạo còn thiếu;...

Theo báo cáo của UBND huyện, từ đầu năm đến ngày 07/7/2022, cấp huyện tiếp nhận 49.342 HS (tồn kỳ trước 7.772 HS; mới tiếp nhận 41.570 HS). Kết quả, đã giải quyết 36.550 HS, trong đó đúng hạn và trước hạn 36.321 HS (chiếm 99,37%), quá hạn 229 HS (chiếm 0,63%).

Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại UBND Phước Hậu, huyện Cần Giuộc

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Kiểm tra công tác CCHC năm 2022 của tỉnh – Trần Hải Tuấn yêu cầu huyện Cần Giuộc cần kịp thời rà soát, khắc phục những tồn tại, khó khăn còn gặp phải mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; đồng thời, tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch CCHC năm 2022; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước theo đúng quy định; chú trọng hiện đại hóa nền hành chính gắn với thực hiện chuyển đổi số; tăng cường tiếp nhận và giải quyết HS trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết