Tiếng Việt | English

26/06/2015 - 08:06

Cần Giuộc: Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an


Buổi diễn tập

Huyện Cần Giuộc chọn xã Mỹ Lộc làm điểm tổ chức diễn tập chiến đấu trị an đánh địch tiến công xâm lược và thực hành chiến đấu bảo vệ của Trung đội Dân quân cơ động xã.

Với tình huống giả định: Để thực hiện âm mưu xâm lược, các thế lực phản động nước ngoài, bằng các thủ đoạn vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo, kích động người dân nổi dậy biểu tình, gây rối, bạo loạn, tạo cớ để sử dụng lực lượng quân sự từ bên ngoài vào can thiệp, tạo điều kiện và thời cơ để tiến hành lật đổ dựng lên chính quyền tay sai.

Tại xã Mỹ Lộc, do bị bọn xấu kích động lôi kéo, khoảng 200 người dân 2 ấp Thanh Ba và Lộc Tiền lấy lý do chính quyền địa phương giải quyết tranh chấp đất đai chưa thỏa đáng nên gây bạo loạn. Lực lượng của ta  phát hiện nhiều dấu hiệu của bọn phản động lưu vong áp sát biên giới, kể cả đường biển. Để chủ động giải quyết tình hình trên, Huyện ủy, UBND, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện  chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ và các xã, thị trấn tăng cường theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình và triển khai các biện pháp cần thiết.

Buổi diễn tập chiến đấu trị an nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phát huy vai trò tham mưu của các ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng-an ninh, đặc biệt là nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của ban chỉ huy quân sự và công an các xã, thị trấn. Thông qua đó đề cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương, góp phần phòng, chống có hiệu quả chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch trong mọi tình huống./.

K.Hoàng-P.Cảnh

Chia sẻ bài viết