Tiếng Việt | English

20/03/2023 - 08:29

Cần Giuộc triển khai đợt cao điểm thi hành án dân sự

Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vừa triển khai kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm tập trung thi hành án dân sự (THADS) năm 2023.

Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Lê Đức Thọ yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc phân tích, đánh giá vụ việc có điều kiện thi hành để tập trung vận động

Đợt cao điểm tập trung THADS năm 2023 từ ngày 01/4 đến 31/7/2023, phấn đấu thi hành xong trên 83% về việc và trên 50,5% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành.

Theo đó, trong đợt cao điểm, Chi cục THADS huyện lập danh sách các đối tượng phải thi hành án còn tồn đọng ở các xã, thị trấn làm cơ sở xem xét, xác minh, phân loại. Sau khi phân loại phải tập trung xử lý các vụ việc có điều kiện thi hành. Đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành sẽ phối hợp chính quyền địa phương vận động người thân nộp thay; nếu vận động không được thì ra quyết định chưa có điều kiện thi hành. Trường hợp đủ điều kiện miễn, giảm thì lập hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện xem xét quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án theo quy định của pháp luật.

Đợt cao điểm nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả giải quyết án của chấp hành viên và cán bộ làm công tác thi hành án; tăng cường phối hợp giữa cơ quan THADS với cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong công tác THADS; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong việc thi hành nghiêm bản án, quyết định của tòa án; góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh - Lê Đức Thọ yêu cầu Chi cục THADS huyện Cần Giuộc cần phân tích, đánh giá vụ việc có điều kiện thi hành để tập trung vận động. Đối với các vụ việc khó khăn, kéo dài, cần báo cáo Cục THADS tỉnh để có chỉ đạo giải quyết. Chi cục THADS huyện cần làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện để thực hiện hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Anh Đức đề nghị Chi cục THADS huyện tham mưu, củng cố Ban Chỉ đạo, Tổ vận động THADS huyện; phân công trách nhiệm, thành viên phụ trách các xã, thị trấn. Chi cục cần phối hợp tốt các ngành để giải quyết các vụ việc còn vướng mắc; tham mưu UBND huyện có ý kiến đề xuất đến UBND tỉnh để giải quyết; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân; nhất là Luật THADS. UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện tốt công tác thi hành án, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu THADS năm 2023./.

Thành Phát

Chia sẻ bài viết