Tiếng Việt | English

02/12/2015 - 10:48

Vĩnh Hưng- Long An

Cần quan tâm, đầu tư cho vệ sinh môi trường nông thôn

Chưa đầu tư xử lý rác thải, nước thải ở các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An là ghi nhận khi Ban Kinh tế và Ngân sách khảo sát thực tế.


Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh - Trần Minh Tùng làm việc tại UBND huyện Vĩnh Hưng về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia “Vệ sinh môi trường nông thôn”.

Sáng 2-12-2015, Đoàn khảo sát Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc và khảo sát thực tế việc thực hiện Chương trình mục tiêu về “Vệ sinh môi trường nông thôn” tại một số xã trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng. Cụ thể là công tác phối hợp giữa các ngành và các đoàn thể về vấn đề rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), thuốc trừ sâu sau khi sử dụng được giám sát và xử lý trên địa bàn huyện.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, vệ sinh môi trường nông thôn còn nhiều khó khăn do ý thức của người dân trong bảo vệ nguồn nước còn thấp. Việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải trên các tuyến dân cư chưa được quan tâm. Nguồn nước thải ở một số cụm, tuyến dân cư buộc phải xả trực tiếp chưa qua xử lý do chưa xây dựng hệ thống cống. Hiện nay, bãi rác của huyện tập kết trên địa bàn xã Thái Trị đang bị ô nhiễm nghiêm trọng,…

Kế hoạch vốn hàng năm bố trí cho Chương trình mục tiêu Quốc gia về “Vệ sinh môi trường nông thôn” chưa đáp ứng nhu cầu, gây khó khăn cho quá trình thực hiện.../.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết