Tiếng Việt | English

18/04/2019 - 07:52

Cần sớm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ N2 đoạn Đức Hòa – Mỹ An – Cao Lãnh

Tuyến Quốc lộ N2 (Đức Hòa – Mỹ An) hiện xuống cấp nghiêm trọng và thường xuyên xảy ra kẹt xe nên tỉnh Long An kiến nghị Trung ương sớm nâng cấp, đồng thời đầu tư xây dựng dự án tuyến Mỹ An – Cao Lãnh để hai tuyến đấu nối với nhau.

<