Tiếng Việt | English

30/06/2022 - 16:12

Ban Quản lý Khu kinh tế Long An

Cần tăng cường tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4  

Đó là yêu cầu của Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An – Trần Kỳ Đức đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 vào chiều 30/6.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh có cuộc làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh về công tác cải cách hành chính

Đồng thời, ông Trần Kỳ Đức cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ (HS) là 15/37 TTHC (chiếm 40,54%); HS tiếp nhận, giải quyết mức độ 3 là 220/556 HS (chiếm 39,57%); HS tiếp nhận, giải quyết mức độ 4 là 0 HS (chiếm 0%).

Từ ngày 01/01/2022 đến 27/6/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận là 624 HS; trong đó, tồn kỳ trước 68 HS, nhận trực tuyến là 220 HS, nhận trực tiếp là 336 HS. Kết quả, Ban giải quyết là 552 HS (trước hạn là 494 HS, đúng hạn là 58 HS); HS chưa tới hạn đang giải quyết 72 HS.

Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng để tổ chức triển khai, thực hiện trong năm 2022. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, ký số văn bản điện tử, HS công việc được Ban thực hiện theo đúng quy định.

Tại cuộc làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế cũng đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh một số vấn đề: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sớm nâng cấp để trang bị máy tính cho công chức biệt phái của Ban làm việc tại bộ phận “một cửa”; Sở Nội vụ tạo điều kiện mở các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh B1, B2 nhằm nâng cao trình độ cho công chức, viên chức cơ quan; UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai số hóa đối với hồ sơ thủ tục hành chính (tiếp nhận đầu vào) để bảo đảm kế hoạch số hóa theo yêu cầu của UBND tỉnh./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết