Tiếng Việt | English

13/06/2022 - 10:53

Cần tỉnh táo trước luận điệu chống phá chính sách đất đai của Việt Nam

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về đất đai nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư,...

Truyền thông nước ngoài xuyên tạc Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về đất đai

Thông tin lệch lạc, bóp méo sự thật

Theo Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 53: "Đất đai, tài nguyên, khoáng sản là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý". Điều 4 Luật Đất đai cũng quy định: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Những năm qua, cùng với lịch sử phát triển đất nước, công tác quản lý đất đai cũng dần được hoàn thiện. Trong khi đó, lợi dụng việc Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), các đối tượng xấu đã tung ra nhiều thông tin, luận điệu sai trái, tiêu cực nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây phân tâm trong dư luận về các vấn đề liên quan đến đất đai và quyền sử dụng đất. Chúng đưa ra các kiến nghị, đề xuất không phải vì mục đích hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý đất đai mà chỉ là chiêu trò để thu hẹp, tiến tới loại trừ vai trò của Nhà nước trong công tác quản lý đất đai; làm thay đổi bản chất xã hội, đánh chệch hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng.

Một số kênh truyền thông có cái nhìn thiếu thiện cảm với Việt Nam đã đăng tải nhiều bài viết, thông tin, đánh giá mang tính chất xuyên tạc, hướng lái tiêu cực trong dư luận. Chẳng hạn, Đài RFA trong một bài viết với tựa đề Vì sao dân chỉ được quyền sử dụng mà không được quyền sở hữu đất đai? đã xuyên tạc trắng trợn về chính sách đất đai của Đảng và Nhà nước ta, dẫn lời nhiều đối tượng bất mãn “Chính sách về đất đai này đã gây ra bao hệ lụy, oan ức cho người dân từ mấy chục năm qua”; đăng tải bài viết Kêu gọi cải cách Luật Đất đai tại Hội nghị Trung ương 5 có thành sự thật? đã xuyên tạc “Luật Đất đai do Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương là một luật trái với đạo trời, trái với lòng dân, phản tiến bộ”, “Cải cách thế nào, có triệt để hay không và có cứu Đảng được hay không phải còn chờ xem”,...

Không chỉ dừng lại ở việc xuyên tạc nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), các đối tượng phản động đã bới móc các vụ việc tiêu cực liên quan đến đất đai, tung ra những thông tin không được kiểm chứng, quy chụp, suy diễn các vụ việc liên quan đến đội ngũ cán bộ của Đảng để gây hoang mang dư luận. Trong đó, mũi nhọn công kích được các đối tượng xấu hướng vào một số vấn đề chính là những vi phạm, bất cập, hạn chế liên quan đến lĩnh vực đất đai để hạ bệ, bôi lem, vấy bẩn vai trò lãnh đạo của Đảng; đưa ra những quan điểm sai trái, hướng lái công tác lập pháp trong lĩnh vực đất đai; bóp méo sự thật, phủ nhận những kết quả đã đạt, thổi phồng những sai phạm trong lĩnh vực đất đai để kích động sự mâu thuẫn trong xã hội.

Giải quyết từ gốc những bức xúc liên quan đến đất đai

Trong khi đó, trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định những thành tựu to lớn trong thực hiện Luật Đất đai; đồng thời, yêu cầu làm rõ vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển KT - XH? Vì sao ở nhiều nơi, việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp? Tệ tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí gia tăng. Từ đó, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai, giải quyết các vấn đề vướng mắc, gây bức xúc trong xã hội.

Như vậy, rõ ràng, Hội nghị lần thứ 5, Trung ương Đảng khóa XIII là nhằm tiếp tục giải quyết từ gốc những vấn đề tồn đọng, những bất cập, bức xúc của người dân liên quan vấn đề đất đai, phát triển hoàn thiện thể chế để bảo đảm vận hành hiệu quả thị trường quyền sử dụng đất; sự công bằng cho mọi người dân và nguồn lực của đất nước phục vụ các công trình hạ tầng khi cần phục vụ phát triển. Còn nếu ai lạm dụng vi phạm thì đã, đang và sẽ bị xử lý, nhất là khi luật pháp về đất đai ngày càng chặt chẽ, hoàn thiện hơn./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết