Tiếng Việt | English

30/10/2020 - 09:22

Càng khó khăn thì càng phải thi đua

Tỉnh Long An vừa long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025). Đại hội được tổ chức trong khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An phấn khởi, thi đua sôi nổi, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết năm 2020, kế hoạch 5 năm 2016-2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI thành công tốt đẹp, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

5 năm qua (2015-2020), tình hình trong tỉnh có nhiều thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức, bằng khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên các lĩnh vực, phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh đã lan tỏa sâu, rộng trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Các phong trào thi đua ái quốc đã thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng thúc đẩy KT-XH phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Tỉnh thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 là một minh chứng của phong trào thi đua yêu nước.

Trong tỉnh có rất nhiều phong trào, mô hình, hoạt động thi đua mang tính sáng tạo, đột phá. Nổi bật là phong trào thi đua “Long An chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Long An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển”, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua phát triển kinh tế,... Các phong trào này góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, làm tốt công tác an sinh xã hội, phát huy đạo lý, tình cảm đoàn kết của dân tộc; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút nhiều doanh nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và nguồn thu cho ngân sách nhà nước; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, tính nêu gương của cán bộ, công chức, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Qua 5 năm triển khai phong trào thi đua yêu nước, trong tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, người tốt, việc tốt trong các ngành nghề, lĩnh vực của đời sống xã hội, được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Cán bộ và nhân dân tỉnh Long An đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, có 40 tập thể và 50 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, 31 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 39 tập thể và 271 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... Bình quân hàng năm có gần 5.600 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh công nhận các danh hiệu thi đua và tặng thưởng cờ, bằng khen. Đó là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước. Qua các điển hình, diện mạo của quê hương càng đẹp hơn, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao.

Đất nước ta nói chung, tỉnh ta nói riêng đang bước vào giai đoạn mới, trước những thời cơ mới, vận hội mới, có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức. Do vậy, công tác thi đua, khen thưởng càng có vai trò, vị trí quan trọng, cần tiếp tục đẩy mạnh để tạo ra một động lực mới, khí thế mới, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, cùng đưa tỉnh Long An tiến lên, giữ vững vị trí là tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Lời dạy của Bác vẫn giữ nguyên giá trị, ý nghĩa cùng năm tháng. Thi đua là giải pháp rất quan trọng để thúc đẩy sự nỗ lực của từng tập thể, từng cá nhân. Càng khó khăn thì càng phải tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng. Vì vậy, các cấp, các ngành cần quán triệt tư tưởng chủ đạo trong thi đua là đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phát hiện, nhân rộng những nhân tố điển hình, các mô hình, cách làm hay,... để những điều tốt đẹp lan tỏa trong cuộc sống./.

Tân An

Chia sẻ bài viết