Tiếng Việt | English

10/12/2015 - 10:55

Cấp nước và trữ nước an toàn hộ gia đình

Tại Long An, "Dự án cấp nước và trữ nước an toàn hộ gia đình" được triển khai tại 9 xã của 3 huyện: Mộc Hóa, Tân Hưng và Đức Huệ, với kinh phí trên 1,3 tỉ đồng.

Các cá nhân nhận bằng khen của tổ chức HELVETAS Việt Nam

Sở Y tế Long An phối hợp Tổ chức HELVETAS Swiss Intercooperation và Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức Hội thảo tổng kết "Dự án cấp nước và trữ nước an toàn hộ gia đình". Dự án này được thực hiện từ năm 2013 đến 2015 với sự tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức HELVETAS.

Trong quá trình triển khai, tổ chức HELVETAS phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, ban hành và phổ biến sổ tay hướng dẫn cấp nước và trữ nước an toàn hộ gia đình cho 63 tỉnh, thành trong cả nước. Phối hợp UBND tỉnh Long An và An Giang triển khai thí điểm áp dụng sổ tay hướng dẫn cấp nước và trữ nước an toàn hộ gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho các hộ gia đình nông thôn về các biện pháp xử lý và trữ nước an toàn, thúc đẩy cải thiện vệ sinh hộ gia đình và môi trường ở khu vực nông thôn.

Từ năm 2013 đến 2015, tỉnh Long An và An Giang tổ chức tập huấn về sổ tay hướng dẫn cho 482 người gồm lãnh đạo, cán bộ cấp tỉnh, huyện, các tổ chức hội, đoàn thể hoạt động trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh nông thôn.

Tổ chức các chương trình và hoạt động truyền thông tập trung về cấp và xử lý nước, vệ sinh hộ gia đình với sự tham gia của hơn 12.000 hộ gia đình trong 15 xã của dự án. Những xã này đều thuộc xã vùng biên giới, có tỷ lệ hộ nghèo cao, hộ dân sống rải rác và gặp nhiều khó khăn về tiếp cận nước sạch và vệ sinh,...

Riêng tại Long An, dự án triển khai tại 9 xã của 3 huyện: Mộc Hóa, Tân Hưng và Đức Huệ, có gần 200 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 330 hộ dân được cấp bể chứa nước hoặc thiết bị lọc nước, với kinh phí trên 1,3 tỉ đồng.

Dịp này, tổ chức HELVETAS Việt Nam tặng bằng khen cho 17 cá nhân có đóng góp tích cực vào thành công của dự án.

Giám đốc tổ chức HELVETAS Việt Nam - Nguyễn Lam Giang nhấn mạnh: "Lĩnh vực nước sạch và vệ sinh hộ gia đình nông thôn là một trong những hoạt động trọng tâm của HELVETAS Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Chúng tôi mong muốn góp phần vào những nỗ lực chung của Chính phủ Việt Nam, các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm cải thiện đời sống cho hàng triệu hộ gia đình nông thôn chưa được tiếp cận và sử dụng nước an toàn cũng như hạn chế về điều kiện vệ sinh".

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết