Tiếng Việt | English

06/10/2015 - 08:58

Cầu tạm bắc qua kênh Trung ương được thông xe

Cầu tạm bắc qua kênh Trung ương được thông xe trưa ngày 2-10

Như Báo Long An đã phản ánh trên số 197 ra ngày 2-10-2015, công trình xây dựng cầu Huyện Đội trên Đường tỉnh 819, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng đang được triển khai thi công. Cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ, di dời cầu cũ đến vị trí lắp đặt cầu tạm để phục vụ lưu thông trong quá trình thi công cầu mới. Tuy