Tiếng Việt | English

20/03/2019 - 17:34

Châu Thành cần kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 20/3, Đoàn công tác số 2 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn đến kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về thực hiện Nghị quyết (NQ) Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương của Trung ương.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Thanh Hải nêu một số vấn đề còn hạn chế đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành

Theo Huyện ủy Châu Thành, thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII), toàn huyện tổ chức được 16 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đối tượng với 2.189 đảng viên tham gia, đạt 95,3% và 215 cán bộ ngoài Đảng. Về việc viết cam kết thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, có 100% tổ chức cơ sở Đảng triển khai và 100% đảng viên đang sinh hoạt viết cam kết gửi cấp ủy cơ sở lưu trữ. Việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn sinh hoạt chuyên đề và kết quả việc đưa NQ Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW vào trong sinh hoạt chi bộ được nâng lên nhiều mặt, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, việc nhận diện 27 biểu hiện suy thoái theo NQ Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên được thực hiện trong toàn Đảng bộ thông qua việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm. Đồng thời, việc nhận diện các biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện sai trái trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị cũng được cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện khá tốt, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, trong thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương, công tác tự phê bình và phê bình ở một số nơi chưa nghiêm túc; một vài tổ chức cơ sở Đảng có lúc chưa xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; việc xây dựng kế hoạch thực hiện NQ có nơi chưa cụ thể, thiếu biện pháp thực hiện, kiểm tra, đôn đốc. Ngoài ra, công tác quản lý đảng viên có lúc thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng cán bộ, đảng viên còn vi phạm kỷ luật, còn trường hợp người đứng đầu bị kỷ luật.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An - Phạm Hồng Hạnh góp ý việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành

Một số thành viên trong đoàn cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành cần có biện pháp cụ thể hơn trong khắc phục hạn chế. Trong đó, mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ phải có kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm từng thành viên trong khắc phục những hạn chế này...

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ huyện Châu Thành trong thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII), các quy định nêu gương gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành cần tổ chức các đoàn kiểm tra của huyện đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc về thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII), các quy định nêu gương và có biện pháp quán triệt để mỗi tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên nắm vững nội dung NQ vận dụng vào thực tế công tác.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác số 2 trực tiếp đến xã Thanh Vĩnh Đông khảo sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Chi bộ ấp Thanh Bình 2 để nắm tình hình thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Trung ương. Qua khảo sát, nhiều nội dung liên quan đến việc thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Trung ương chưa thực sự đi vào cuộc sống, một số đảng viên còn chưa nắm vững nội dung cốt lõi của NQ cũng như các quy định nêu gương./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết