Tiếng Việt | English

10/01/2020 - 20:55

Châu Thành: Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2019

Ngày 10/01, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Khen thưởng các tập thể đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng

Trong năm 2019, toàn huyện đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ và nhân dân luôn nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Huyện duy trì và xây dựng các mô hình mới phù hợp với địa phương: Camera an ninh; củng cố lực lượng Dân phòng, xây dựng và nhân rộng các mô hình tuần tra, tự quản, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn cơ sở; panô tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; móc khóa an ninh trật tự.

Các mô hình như tổ honda ôm; chốt chặn phòng, chống tội phạm; tiếng loa an ninh trật tự; camera an ninh trật tự;... được nhân rộng và hoạt động có hiệu quả.

Qua đánh giá xếp loại phong trào Quần chúng BVANTQ năm 2019, có 15/15 cơ quan, doanh nghiệp, trường học và 13/13 xã - thị trấn xếp loại vững mạnh; huyện đủ tiêu chuẩn xét vững mạnh khối phong trào thi đua các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong năm 2019, Công an huyện được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Văn Thình chỉ đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện tiếp tục thực hiện tốt việc động viên, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Đối với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cần thực hiện tốt công tác liên tịch với lực lượng Công an trong tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục con em của mình không tham gia tệ nạn xã hội;.../.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết