Tiếng Việt | English

29/09/2020 - 15:26

Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp tỉnh Long An cùng các địa phương triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đàn vật nuôi phát triển tốt, bảo đảm phòng, chống các dịch bệnh xảy ra. Theo đó, nhiều loại bệnh nguy hiểm ở đàn vật nuôi như dịch tả heo châu Phi (DTHCP), cúm gia cầm (CGC), lở mồm long móng (LMLM), tai xanh,… được kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

Tiêm phòng vắc-xin

Năm 2020, tổng đàn heo của tỉnh giảm mạnh do số lượng heo buộc tiêu hủy sau dịch bệnh DTHCP rất lớn, việc tái đàn đối với các hộ chăn nuôi nhỏ (dưới 50 con) còn hạn chế.

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm (GS,GC) trên địa bàn tỉnh xảy ra nhỏ, lẻ. Lũy kế đến nay có 1 ổ dịch CGC tại thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tổng đàn 182 con; 1 ổ dịch LMLM trên trâu, bò tại huyện Đức Huệ (ấp 5, xã Mỹ Bình) gồm 6 hộ với tổng đàn 40 con trâu, bò, trong đó 33/40 con có dấu hiệu lâm sàng nghi bệnh LMLM, chết 3/33 con nghi mắc bệnh; DTHCP xảy ra tại 4 hộ thuộc 4 ấp, 4 xã của 3 huyện Cần Đước, Tân Thạnh và Đức Hòa với tổng số con tiêu hủy 21 con. Trước tình hình trên, các ngành chức năng đã khống chế kịp thời, không lây lan trên diện rộng.

Chủ động tiêm phòng kiểm soát dịch bệnh

Theo Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản tỉnh – Dương Minh Phí, để tích cực phòng, chống bệnh trên GS,GC, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như CGC, LMLM, heo tai xanh, bệnh dại chó,… trên địa bàn, các địa phương khẩn trương phối hợp cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng dịch chủ động, tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng các loại vắc xin.

Tiêm phòng miễn phí vắc-xin LMLM trên heo vùng nguy cơ đợt 1/2020, kế hoạch 12.980 liều; dự phòng 900 liều, thực hiện 13.075 liều; đạt 100% so với kế hoạch đăng ký và 78% so với tổng đàn trong diện tiêm. Tất cả các huyện đều thực hiện tiêm phòng đạt từ 87% - 100%.

Tiêm phòng vắc-xin bệnh CGC, kế hoạch 965.150 liều, dự phòng 100.250 liều, thực hiện 1.043.000 liều/1.673 hộ chăn nuôi, đạt 98% so với kế hoạch; tiêm phòng miễn phí vắc-xin LMLM trên trâu, bò vùng khống chế đợt 1/2020, kế hoạch 11.825 liều, dự phòng 1.175 liều, thực hiện 11.825 liều/2.193 hộ chăn nuôi, đạt 100% so với kế hoạch đăng ký và đạt 85% so với tổng đàn trong diện tiêm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Đinh Thị Phương Khanh cho biết: “Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hiện nay cơ bản ổn định, việc tái đàn nuôi mới trên heo sau dịch được phục hồi nhưng chưa cao. Việc tăng đàn nái (đàn nái tăng 1.289 con so với thời điểm 01/01/2020) sẽ bảo đảm được tính bền vững và phát triển đàn heo trong thời gian tới; đồng thời cho thấy hiệu quả của việc chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong thời gian vừa qua để tái đàn, tăng đàn heo.

Các kế hoạch truyền thông, phòng, chống dịch bệnh và tiêu độc khử trùng được xây dựng phù hợp với tình hình dịch tễ trên địa bàn, chủ động nguồn vật tư, cung ứng kịp thời khi có nhu cầu, từng bước khống chế dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, giảm thiệt hại do dịch gây ra, giảm kinh phí chống dịch.

Công tác tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố hệ thống thú y xã được thực hiện thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, việc vận động xây dựng trại an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học được duy trì góp phần trong công tác truyền thông nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh của người chăn nuôi và hệ thống thú y các cấp”.

Phòng bệnh thời điểm cuối năm

Hiện nay, công tác triển khai các kế hoạch tiêm phòng miễn phí và tiêm phòng thu tiền mặc dù đã triển khai kịp thời nhưng số lượng thực hiện còn rất thấp so với tổng đàn. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh trên GS, GC xảy ra trong những tháng cuối năm là rất cao.

Người chăn nuôi chủ động tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại để phòng bệnh khi tái đàn

Để người chăn nuôi chủ động phòng bệnh và có giải pháp ứng phó kịp thời khi dịch bệnh xảy ra, ông Dương Minh Phí cho biết: “Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản tỉnh đã triển khai các kế hoạch tiêm phòng, hoạt động giám sát dịch bệnh và truyền thông theo Kế hoạch truyền thông, khử trùng tiêu độc và phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn vào những tháng cuối năm 2020: Tiêm phòng miễn phí vắc-xin LMLM 2 type (O, A) trên trâu, bò, dê thuộc huyện vùng đệm (Tân Thạnh, Thủ Thừa, Bến Lức và Đức Hòa) và mô hình điểm chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ tiên tiến ở huyện Đức Hòa, Đức Huệ; tiêm phòng miễn phí vắc-xin LMLM type O trên heo vùng nguy cơ đợt 2 năm 2020; tiêm phòng miễn phí vắc-xin LMLM 2 type (O, A) trên trâu, bò vùng khống chế (6 huyện biên giới) đợt 2 năm 2020; tiêm phòng miễn phí vắc-xin CGC trên vịt toàn tỉnh đợt 2 năm 2020; tập huấn phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn cho người chăn nuôi; triển khai các hoạt động giám sát dịch bệnh và sau tiêm phòng.

Bên cạnh đó, Chi cục tổ chức thực hiện tiêm phòng theo Kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ vắc - xin phòng bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh năm 2020; triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh”.

“Đồng thời, Chi cục tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và trình UBND tỉnh Kế hoạch phòng, chống bệnh DTHCP giai đoạn 2020 – 2025, các Kế hoạch truyền thông, khử trùng tiêu độc và phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2021 để có thể chủ động ứng phó dịch bệnh trong thời gian tới” - ông Phí cho biết thêm.

Hiện toàn tỉnh có 9.188.200 con gia cầm (trong đó gà: 7.062.900 con; vịt, ngan: 2.125.300 con); 124.373 con trâu, bò (trong đó trâu: 6.573 con, bò ta: 99.158 con, bò sữa: 18.642 con); 110.700 con heo (bao gồm 89.700 con ở các hộ chăn nuôi và 21.000 con của doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh), trong đó có 8.970 con heo nái, tăng 1.290 con so với thời điểm 01/01/2020./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết