Tiếng Việt | English

26/10/2015 - 14:49

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020

Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ Bình Dương đánh giá đúng mức những thành tựu đã đạt được, làm rõ thêm tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Sáng 26/10, tại thành phố mới Bình Dương, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Với chủ đề "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh đổi mới, phát huy có hiệu quả các nguồn lực phấn đấu xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, giàu đẹp", 350 đại biểu đại diện cho hơn 37.000 đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ sẽ thảo luận đề ra phương hướng đưa tỉnh Bình Dương phát triển nanh và bền vững sớm đưa Bình Dương trở thành đô thị loại 1.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự còn có Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận trung ương Hà Thị Khiết cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương và địa phương.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X khai mạc sáng 26/10

Báo cáo Chính trị trình Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X đã nêu bật kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, Đảng bộ, nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương đã tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Tiềm lực và khả năng cạnh tranh thương hiệu của tỉnh được cải thiện rõ rệt. Bình Dương đang thuộc nhóm tỉnh dẫn đầu thành công trong sự nghiệp đổi mới.

Đáng chú ý kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao, bình quân 13%/năm. Thu nhập bình quân đầu người vượt kế hoạch đề ra, cuối năm 2015 là 72,3 triệu đồng/người; lĩnh vực văn hóa - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, cơ bản xóa được hộ nghèo theo tiêu chí mới. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; Công tác xây dựng Đảng tiếp đạt được kết quả quan trọng, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, có nhiều tiến bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy đã góp phần ổn định tình hình và sự phát nhanh của tỉnh trong những năm qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh phấn khởi, tự hào với những thành tựu đã đạt được, nhưng cũng cần nghiêm túc, thẳng thắn nhận thấy rằng, những kết quả đạt được trong 5 năm qua còn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, còn một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra. Kinh tế phát triển nhanh nhưng chưa thật bền vững; chất lượng tăng trưởng chưa cao, năng suất các yếu tố tổng hợp, năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Liên kết vùng và phát triển vùng còn nhiều vướng mắc. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Công tác nắm tình hình có việc chưa kịp thời nên chỉ đạo xử lý tình huống liên quan đến an ninh trật tự còn lúng túng. Năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu của một số tổ chức Đảng còn hạn chế; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Chủ tịch nước đề nghị Đại hội cần đi sâu thảo luận, phân tích, đánh giá đúng mức những thành tựu đã đạt được, làm rõ thêm những mặt tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, tìm ra nguyên nhân để có giải pháp kiên quyết khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Phân tích trong những năm tới, nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen. Chủ tịch nước cho rằng tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông căng thẳng, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực, chủ quyền biển, đảo của nước ta. Ở trong nước, kinh tế phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn, chưa bền vững. Các nguy cơ mà Đại hội Đảng nhiều khóa đã chỉ ra vẫn chưa được khắc phục, có mặt còn nghiêm trọng, phức tạp hơn. Nguy cơ kinh tế tụt hậu xa hơn các nước trong khu vực, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, lại thêm tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Đất nước ta sẽ hội nhập quốc tế sâu rộng, mạnh mẽ với việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN, nhiều hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương mà nước ta ký kết sẽ có hiệu lực... Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu tận dụng tốt mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ và nhân dân Bình Dương.

"Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phát triển năng động, ở bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế hàng đầu của đất nước, Bình Dương đến nay đã cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp, có nhiều tiềm năng, thuận lợi lớn để tiếp tục phát triển, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là thách thức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đảng bộ tỉnh cần quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các định hướng của Trung ương phù hợp điều kiện tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, hệ thống cơ sở hạ tầng, đô thị. Quy hoạch phát triển của Bình Dương phải gắn kết chặt chẽ với phát triển chung của vùng, tạo sự liên kết vùng, nhất là trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển các ngành, các lĩnh vực, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao tiềm năng khoa học - công nghệ; Đảng bộ cần nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, hiện đại", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ Bình Dương đánh giá đúng mức những thành tựu đã đạt được, làm rõ thêm tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch nước lưu ý Bình Dương cần tập trung thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế để đổi mới cơ bản mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, thân thiện với môi trường, tăng tỉ lệ nội địa hóa, giảm tỉ trọng gia công. Phát triển nhanh các ngành dịch vụ, nâng cao tỷ trọng dịch vụ trong GDP, nhất là các dịch vụ chất lượng cao, có lợi thế và giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với một tỉnh đang có tốc độ đô thị hóa cao. Đồng thời, quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo, xử lý tình hình, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng với ý nghĩa là một nhiệm vụ then chốt.

Chủ tịch nước đề nghị: "Bình Dương tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Đặc biệt, tập trung xây dựng cơ sở chính trị, nhất là tổ chức Đảng, công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng”.

Cùng với quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội còn có trọng trách là lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu cần công tâm, khách quan, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong Tỉnh, lựa chọn được những đồng chí thật sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất và uy tín bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ X; đồng thời, bầu được những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ Tỉnh đi dự, góp phần vào thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương sẽ bế mạc vào ngày 27/10./.

Hoàng Dũng/VOV

Chia sẻ bài viết