Tiếng Việt | English

15/09/2015 - 15:42

Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI

Sáng 15/9, tại thành phố Hòa Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có 343 đại biểu đại diện cho gần 60.000 đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Diễn văn khai mạc Đại hội của Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh và Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trình đại hội lần thứ XVI đã nêu bật kết quả của nhiệm kỳ 2010- 2015, trong bối cảnh phải vượt qua nhiều khó khăn thách thức, song bằng sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực không ngừng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã giành được những thành tựu hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực trong đó 12/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Hòa Bình chúc mừng đại hội

Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 9,1%. Tỷ trọng các ngành nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, và du lịch - dịch vụ chuyển dịch theo hướng tích cực. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 36,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 13%. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Văn hóa xã hội có bước tiến bộ mới; Chính trị, xã hội ổn định; Quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới…

Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế đó là với điểm xuất phát thấp, kết cấu hạ tầng của Hòa Bình chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội...Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; vẫn còn những tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa năng động, sáng tạo trước yêu cầu nhiệm vụ mới. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa thật đồng bộ, chủ động, kịp thời...

Với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước", Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI tiếp tục kế thừa thành tựu 30 năm đổi mới của đất nước và 25 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động mọi nguồn lực để phát triển KT-XH nhanh, bền vững, xây dựng tỉnh Hòa Bình giàu đẹp, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH.

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh phấn khởi trước những thành tích đã đạt được, song với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, cũng cần đánh giá đúng mức những mặt còn hạn chế, yếu kém để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại đại hội

Hòa Bình vẫn còn là tỉnh nghèo, quy mô tăng trưởng kinh tế còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh còn thấp. Dù đã có nhiều cố gắng nhưng sẽ gặp một số khó khăn khi hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Tỉnh vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh và nhiều mặt, trong đó có các lợi thế tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. Hệ thống cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; cải cách hành chính chưa thật mạnh mẽ, chưa tạo được môi trường đủ hấp dẫn để thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn vốn đầu tư.

Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao…Chủ tịch nước đề nghị Đại hội thảo luận sâu về những hạn chế, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của tình trang này để có biện pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới đạt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trung bình của cả nước đến năm 2020.

“Để đạt được mục tiêu đó, Hòa Bình cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Hòa Bình cần ưu tiên đầu tư thích đáng cho việc cải tạo, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, cải tạo và nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống lưới điện, các công trình thủy lợi bảo đảm đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; đặc biệt là cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối với thành phố Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng để mở rộng liên kết vùng, trước hết với thành phố Hà Nội nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiêu thụ hàng hóa và phát triển du lịch.

Cùng với xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, Hòa Bình cần quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, nhất là tăng cường đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo sự hấp dẫn thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn trong và ngoài tỉnh, vốn đầu tư nước ngoài. Đây là những lĩnh vực rất quan trọng để phát triển nhanh nhưng Hòa Bình còn hạn chế cần đột phá trong những năm tới”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Cùng với phát huy lợi thế, phát huy tiềm năng để phát kinh tế xã hội, Chủ tịch nước lưu ý Hòa Bình cần tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định chính, trật tự an toàn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp; không để trở thành điểm nóng; thực hiện tốt cách chính sách về tôn giáo, dân tộc…Nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định, để giữ vững an ninh, quốc phòng là luôn phải xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

"Yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên là phải chăm lo cho công tác theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tăng cường và nâng cao chất lượng đấu tranh, phòng chống lãnh phí, tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy với công việc; có tinh thần trách nhiệm cao; kính trọng nhân dân, không cửa quyền, hách dịch với nhân dân", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Cùng với thảo luận, quyết định những vấn đề lớn đối với sự phát triển của tỉnh Hòa Bình trong 5 năm tới, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn được các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm việc có hiệu quả, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI.

Chủ tịch nước chúc Đại hội thành công tốt đẹp, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình sớm đưa tỉnh trở thành tỉnh phát triển trung bình của cả nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Hoàng Dũng/VOV
 

Chia sẻ bài viết