Tiếng Việt | English

21/09/2015 - 14:56

Chủ tịch nước: Ngành Thanh tra phải có bản lĩnh vững vàng

Chủ tịch nước: "Công tác phòng, chống tham nhũng là một lĩnh vực hết sức quan trọng nhưng rất phức tạp, đòi hỏi ngành Thanh tra phải có bản lĩnh vững vàng, có giải pháp đồng bộ".

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của ngành Thanh tra Việt Nam. Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Quang Nghị, Bí thư thành ủy Hà Nội, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, địa phường và đại diện cán bộ, nhân viên ngành thanh tra tiêu biểu qua các thời kỳ cùng tới dự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cách đây 70 năm, vào ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 64 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các ngành, các cấp, sự ủng hộ, chia sẻ, đùm bọc của nhân dân, hoạt động thanh tra đã góp phần quan trọng giúp Đảng, Nhà nước nắm sát tình hình triển khai thực hiện đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của đất nước ở các cấp, các ngành trong thực tiễn, phục vụ đắc lực cho quản lý nhà nước mọi mặt của xã hội.

Qua thanh tra đã phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh nhiều vi phạm; góp phần tích cực vào việc xử lý, khắc phục hậu quả của các sai phạm; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phép nước, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực, giữ gìn sự ổn định, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thông qua các phong trào thi đua sôi nổi 70 năm qua, ngành Thanh tra đã không ngừng phát triển lớn mạnh. Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, chế độ công tác không ngừng được hoàn thiện. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong ngành qua rèn luyện, phấn đấu đã không ngừng trưởng thành; nhiều người đã nêu tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết, khách quan, công tâm trong công tác, rất đáng tự hào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương thành tích của ngành, những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, những năm tới, tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp tác động nhiều mặt đến nước ta. Ở trong nước, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có cả những thời cơ, thuận lợi lớn và những khó khăn, thách thức gay gắt đan xen. Riêng đối với những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến ngành Thanh tra cũng có nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của cán bộ nhân viên ngành Thanh tra.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, hiện nay, tình hình vi phạm pháp luật vẫn còn nhiều, xảy ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực nhưng chưa được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Khiếu nại, tố cáo của nhân dân vẫn còn nhiều, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết. Công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu đề ra, tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng làm cho nhân dân hết sức lo lắng. Việc tranh tra, phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng kết quả đạt được còn thấp.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Cùng với những vấn đề đó, trong những năm tới, có thể còn phát sinh thêm những phức tạp mới, những hành vi tham nhũng tinh vi hơn, có yếu tố quốc tế, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, các hoạt động kích động, gây rối, chống phá của các thế lực thù địch.

Chủ tịch nước đề nghị: “Trong tình hình đó, ngành Thanh tra cần phải phát huy cao nhất truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, kế thừa những thành tựu và những mặt tích cực đã đạt được, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó".

Để thực hiện tốt yêu cầu đó, Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình hiện nay của đất nước, tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện thể chế về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, để huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia vào thực hiện nhiệm vụ quan trọng này; đề ra được hệ thống đồng bộ các giải pháp cụ thể, thiết thực để ngăn ngừa có hiệu quả, phát hiện, xử lý kịp thời mọi sai phạm ngay khi vừa mới phát sinh, hạn chế cao nhất hậu quả xấu có thể gây ra.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Thanh tra Việt Nam

"Công tác phòng, chống tham nhũng là một lĩnh vực hết sức quan trọng nhưng rất phức tạp, đòi hỏi ngành Thanh tra phải có bản lĩnh vững vàng, có giải pháp đồng bộ, tiến hành quyết liệt hơn, để tạo được chuyển biến rõ rệt, ngăn chặn, đẩy lùi được “quốc nạn” này. Ngành Thanh tra phải chủ động, tích cực hơn nữa trong việc hướng dẫn, đôn đốc, triển khai các biện pháp phòng ngừa. Cùng với việc phòng ngừa phải đẩy mạnh phát hiện tham nhũng, phải có nhiều kênh, nhiều cách để tiếp nhận thông tin phát hiện, tố cáo tham nhũng. Khi phát hiện phải xem xét, xử lý kịp thời, công tâm, khách quan, đúng pháp luật, không có bất kỳ vùng cấm nào. Khi có dấu hiệu phạm tội phải chuyển ngay cho cơ quan điều tra và phải kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước lưu ý cần nâng cao chất lượng thanh tra, bảo đảm kết luận thanh tra chính xác, khách quan và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra. Đồng thời, phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, góp phần ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác xây dựng Ngành, tập trung khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI); củng cố tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ. Đặc biệt, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, thanh tra viên, bảo đảm thật sự trong sạch, có bản lĩnh, có dũng khí, vì lợi ích của chế độ, của nhân dân theo đúng như lời Bác Hồ dạy: “Thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”.

Chủ tịch nước đề nghị sau Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, ngành cần cụ thể hóa Nghị quyết để tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Ngành, ở từng địa phương, đơn vị và từng cá nhân, khắc phục tình trạng không đồng đều, mang tính hình thức, không thiết thực, hiệu quả trong một số phong trào thi đua vừa qua.

Chủ tịch nước chúc mừng các thế hệ cán bộ ngành Thanh tra Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tăng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Thanh tra Việt Nam và tin tưởng rằng phát huy truyền thống 70 năm qua, ngành Thanh tra nhất định sẽ có những bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn và giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Hoàng Dũng/VOV
 

Chia sẻ bài viết