Tiếng Việt | English

05/02/2021 - 15:09

Chú trọng thanh tra, kiểm tra quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách

Năm 2021, ngành Thanh tra tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách. Đó là một trong những yêu cầu được UBND tỉnh Long An nhấn mạnh, chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020.

Tăng cường thanh tra lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính ngân sách

Theo thông tin từ Thanh tra tỉnh, lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách là một trong những lĩnh vực dễ phát sinh và xảy ra tham nhũng. Chính vì vậy, thời gian qua, lĩnh vực này được chú trọng thanh tra để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm cũng như chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại.

Đơn cử như năm 2020, qua thanh tra trên lĩnh vực này thì số đơn vị được thanh tra và có phát hiện sai phạm vẫn còn cao. Cụ thể, trong năm ngành thanh tra đã triển khai 31 cuộc thanh tra về quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách, đã ban hành kết luận 26 cuộc.

Trong số 31 đơn vị được thanh tra đã phát hiện 14 đơn vị có sai phạm với giá trị tài sản sai phạm gần 3,7 tỉ đồng; kiến nghị thu hồi gần 2 tỉ đồng và đã thu hồi gần 1,8 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 90%. Từ những vi phạm đã xử lý kỷ luật 12 cá nhân (3 khiển trách; 4 cảnh cáo; 5 đang xem xét hình thức). 

Những vi phạm phát hiện qua thanh tra chủ yếu là thu tiền cho thuê đất công nhưng không nộp ngân sách nhà nước; chi không đúng định mức; chứng từ kế toán lập chưa đầy đủ; quản lý tài chính thu - chi không rõ ràng; chi thu nhập tăng thêm, khen thưởng sai quy định, rút tiền mặt để ngoài sổ sách kế toán.

Về vấn đề này, tìm hiểu về công tác Thanh tra tại huyện Châu Thành, những năm qua luôn chú trọng thanh tra đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực tham nhũng: việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, mua sắm tài sản; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Qua đó, phát hiện một số tồn tại, hạn chế và tiến hành xử lý kỷ luật một số cá nhân.

Cụ thể, như trong năm 2020, Thanh tra huyện Châu Thành đã triển khai và kết thúc 2/2 cuộc thanh tra tài chính, ngân sách. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 881 triệu 648 ngàn đồng; kiến nghị thu nộp ngân sách toàn bộ số tiền trên. Qua đó, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 cá nhân, kỷ luật đối với 04 cá nhân tương xứng với mức độ, hành vi vi phạm./.

Đức

Chia sẻ bài viết