Tiếng Việt | English

11/06/2016 - 05:08

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An

Chú trọng tuyển chọn, quy hoạch cán bộ trẻ có năng lực

Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 258-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về việc tuyển chọn cán bộ trẻ ưu tú có trình độ năng lực giỏi, có năng khiếu quân sự để quản lý, đưa vào nguồn quy hoạch và định hướng sử dụng lâu dài.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chính ủy Quân khu 7.

Đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ được đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường trong quân đội, được bố trí sắp xếp đúng chuyên môn đào tạo, phát huy tốt chức trách được giao, nhất là công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng địa phương. 100% sĩ quan trẻ có trình độ cao đẳng trở lên, trong đó cao đẳng chiếm 63,48%, đại học chiếm 35,96% và sau đại học chiếm 0,56%.

Đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ được đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường trong quân đội

Đánh giá trình độ, năng lực và trên cơ sở hoạt động thực tiễn của đội ngũ sĩ quan trẻ, Đảng ủy Quân sự tỉnh lựa chọn, quản lý đưa vào nguồn quy hoạch và định hướng sử dụng lâu dài.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, đơn vị quy hoạch nguồn, đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm 60 cán bộ, sĩ quan trẻ. Đây là động lực để đội ngũ cán bộ trẻ có ý chí phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết