Tiếng Việt | English

21/03/2020 - 12:50

Chung tay bảo vệ, phát triển bền vững nguồn nước

Thời gian qua, với sự hỗ trợ tích cực của Công ty (Cty) TNHH La Vie, hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh Long An được tiếp cận nguồn nước đạt chuẩn; nhiều kênh, rạch được khai thông, làm sạch, góp phần hạn chế nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm.