Tiếng Việt | English

15/05/2021 - 21:27

Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 11, 12, 13, 14, 15

Báo Long An thông tin Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 11, 12, 13, 14, 15.

Đơn vị bầu cử số 11: Gồm các xã: Long Định, Long Cang, Phước Vân, Long Sơn, Tân Trạch, Long Khê, Long Trạch, Long Hòa, Mỹ Lệ thuộc huyện Cần Đước sẽ bầu 3 đại biểu trong số 5 người ứng cử.

Ông Hồ Tấn Đức

Ông Hồ Tấn Đức

(Xem Chương trình hành động)

Ông Nguyễn Văn Minh

Ông Nguyễn Văn Minh

(Xem Chương trình hành động)

Ông Trương Văn Nghị

Ông Trương Văn Nghị

(Xem Chương trình hành động)

Ông Võ Minh Quang

Ông Võ Minh Quang

(Xem Chương trình hành động)

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên

(Xem Chương trình hành động)

Đơn vị bầu cử số 12: Gồm các xã: Phước Lý, Long Thượng, Phước Hậu, Phước Lâm, Mỹ Lộc, Long An, Thuận Thành thuộc huyện Cần Giuộc sẽ bầu 3 đại biểu trong số 5 người ứng cử.

Bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng

Bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng

(Xem Chương trình hành động)

Ông Nguyễn Phước Hùng

Ông Nguyễn Phước Hùng

(Xem Chương trình hành động)

Bà Nguyễn Hồng Mai

Bà Nguyễn Hồng Mai

(Xem Chương trình hành động)

Bà Đỗ Thị Thảo Phương

Bà Đỗ Thị Thảo Phương

(Xem Chương trình hành động)

Ông Hồ Minh Tuấn

Ông Hồ Minh Tuấn

(Xem Chương trình hành động)

Đơn vị bầu cử số 13: Gồm thị trấn Cần Giuộc và các xã: Long Phụng, Đông Thạnh, Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Phước Lại, Long Hậu thuộc huyện Cần Giuộc sẽ bầu 4 đại biểu trong số 7 người ứng cử.

Ông Phạm Văn Bốn

Ông Phạm Văn Bốn

(Xem Chương trình hành động)

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền

(Xem Chương trình hành động)

Ông Đỗ Thanh Hùng

Ông Đỗ Thanh Hùng

(Xem Chương trình hành động)

Bà Đặng Thị Ngọc Lượng

Bà Đặng Thị Ngọc Lượng

(Xem Chương trình hành động)

Ông Võ Hữu Phước

Ông Võ Hữu Phước

(Xem Chương trình hành động)

Ông Phạm Thanh Tâm

Ông Phạm Thanh Tâm

(Xem Chương trình hành động)

Ông Võ Trần Tuấn Thanh

Ông Võ Trần Tuấn Thanh

(Xem Chương trình hành động)

Đơn vị bầu cử số 14: Gồm huyện Thạnh Hóa sẽ bầu 2 đại biểu trong số 3 người ứng cử.

Bà Nguyễn Thị Hai

Bà Nguyễn Thị Hai

(Xem Chương trình hành động)

Bà Hồ Thị Ngọc Lan

Bà Hồ Thị Ngọc Lan

(Xem Chương trình hành động)

Ông Trần Quốc Việt

Ông Trần Quốc Việt

(Xem Chương trình hành động)

Đơn vị bầu cử số 15: Gồm huyện Tân Thạnh sẽ bầu 3 đại biểu trong số 5 người ứng cử.

Ông Bùi Quốc Bảo

Ông Bùi Quốc Bảo

(Xem Chương trình hành động)

Ông Lê Thanh Đông

Ông Lê Thanh Đông

(Xem Chương trình hành động)

Bà Đinh Thị Phương Khanh

Bà Đinh Thị Phương Khanh

(Xem Chương trình hành động)

Bà Hồ Thị Thùy Linh

Bà Hồ Thị Thùy Linh

(Xem Chương trình hành động)

Bà Dương Thị Bích Tuyền

Bà Dương Thị Bích Tuyền

(Xem Chương trình hành động)

BLA

Chia sẻ bài viết