Tiếng Việt | English

04/01/2016 - 09:37

Chương trình 
“Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2016

Trung ương Đoàn vừa triển khai đến tất cả các tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2016.

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán 2016, cả nước sẽ có nhiều hoạt động của các bạn trẻ gắn với những công trình, phần việc như: hỗ trợ và thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng vùng biên giới, hải đảo; tổ chức thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên khu vực biên giới, hải đảo; tổ chức cho bạn trẻ trên địa bàn biên giới, hải đảo cam kết không vi phạm pháp luật, đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội trong dịp tết; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Ngoài ra còn khuyến khích các đơn vị phối hợp đăng cai tổ chức các hoạt động truyền thống, lễ hội dân gian có sự tham gia của lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân... Đây là một trong những nội dung gắn liền với cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” của Đoàn thanh niên giai đoạn 2013-2017./.

Công Khôi/tuoitre online

Chia sẻ bài viết