Tiếng Việt | English

09/12/2015 - 08:15

Cơ hội thể hiện trách nhiệm, lời hứa với cử tri

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và là năm kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Đồng thời, năm 2015 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, qua đó có những bổ sung nhân sự lãnh đạo HĐND các cấp, tạo luồng sinh khí mới trong hoạt động lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan dân cử.

Trong hoàn cảnh đó, HĐND tỉnh khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 15 vào thời điểm cuối năm. Đây là kỳ họp đặc biệt bởi đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến đánh giá tình hình, kết quả phát triển KT-XH năm 2015, kết quả thực hiện công tác giám sát năm 2015,...

Các cơ quan, tổ chức như: MTTQ, Tòa án, Viện Kiểm sát có các báo cáo quan trọng về tham gia xây dựng chính quyền, công tác thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xét xử,... Trên nền tảng kết quả năm 2015, đại biểu HĐND thể hiện vai trò của mình trong bàn bạc, thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết, tờ trình, các phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu của các lĩnh vực KT-XH,... năm 2016.

Đây là công việc rất hệ trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Kỳ họp thứ 15 là dịp để các đại biểu HĐND nhìn lại 1 năm thực hiện vai trò đại diện cho tiếng nói, ý chí , nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của cử tri trong tỉnh. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, với vai trò “cầu nối”, đại biểu HĐND đưa kiến nghị của cử tri đến chính quyền, các ngành chức năng và giám sát kết quả giải quyết. Các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 15 sẽ là những thông số, cơ sở mà tại diễn đàn cuối năm này, các đại biểu HĐND sẽ có cơ hội “tự chấm điểm” và “chấm điểm” kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan chức năng. Từ đó, tự soi rọi và có kế hoạch, hành động thể hiện trách nhiệm, lời hứa trước cử tri khi ứng cử.

Năm 2015 dù còn nhiều khó khăn nhưng với khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và sự nỗ lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, KT-XH của tỉnh tiếp tục phát triển, có tác động quyết định đến việc hoàn thành Nghị quyết năm 2015.

Tuy nhiên, soi rọi lại với bảng tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp HĐND, vẫn còn nhiều vấn đề đáng suy nghĩ. Các ý kiến, kiến nghị vẫn tập trung xoáy sâu vào vấn đề tiêu thụ nông sản, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh kém chất lượng, hệ thống thủy lợi chưa bảo đảm, hạ tầng giao thông xuống cấp, ô nhiễm môi trường, giáo dục, y tế, bảo hiểm còn khó khăn,... đây là các điệp khúc quen thuộc mà nhiều năm qua cử tri đã kiến nghị. Các vấn đề này từng làm nóng nghị trường Quốc hội cho đến kỳ họp HĐND các cấp.

Vì sao cử tri trong tỉnh vẫn tiếp tục đặt ra các kiến nghị cũ? Câu trả lời này thuộc về trách nhiệm của đại biểu HĐND trước cử tri, nhân dân./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết