Tiếng Việt | English

14/04/2021 - 09:25

Có phải sinh con một bề sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ?

Đã hơn 1 tháng từ ngày Thông tư 01/2021/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để các địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số, vấn đề này vẫn được nhiều người quan tâm.

Theo đó, các địa phương căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn trong kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh để lựa chọn chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho cặp vợ chồng sinh 2 con 1 bề cam kết không sinh thêm con như tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế,...

Theo thông tư của Bộ Y tế, từ ngày 10/3/2021, những gia đình sinh 2 con 1 bề nhận được nhiều chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, không phải cứ sinh con 1 bề là được hỗ trợ mà việc có hỗ trợ hay không, ai thuộc diện được hỗ trợ và hỗ trợ bằng hình thức nào là do các địa phương quyết định. Như vậy, chính sách hỗ trợ những gia đình sinh 2 con 1 bề là tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng địa phương.

Việc thực hiện Thông tư 01/2021/TT-BYT của Bộ Y tế nhằm góp phần kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Thực trạng này xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2006. Chính từ tâm lý muốn có con trai để “nối dõi tông đường” dẫn đến nhu cầu lựa chọn giới tính trước sinh. Việt Nam cũng như một số nước châu Á bị ảnh hưởng lớn bởi tư tưởng Nho giáo. Quan niệm “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” từ lâu đã ăn sâu vào mỗi gia đình, dòng họ. Để sinh đủ 2 con mà phải có con trai, nhiều cặp vợ chồng đã áp dụng các phương pháp lựa chon giới tính trước sinh. Việc này dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và bất bình đẳng giới. Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam vào năm 2018 là 114,8 bé trai/100 bé gái; năm 2019 là 111,5 bé trai/100 bé gái. Tổng cục Thống kê cho rằng, Việt Nam sẽ thừa 1,5 triệu nam giới vào năm 2034. Còn theo báo cáo Dân số thế giới năm 2020, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 40.800 trẻ em gái không được sinh ra. Con số này được tính dựa trên sự khác biệt giữa con số ước tính trẻ em gái phải được sinh ra theo quy luật tự nhiên và số trẻ em gái thực tế được sinh ra trong một năm.

Trở lại Thông tư 01/2021/TT-BYT của Bộ Y tế đang được sự quan tâm của nhiều cặp vợ chồng, việc thực hiện thông tư nhằm động viên, hỗ trợ những gia đình sinh 2 con 1 bề để họ không sinh thêm con thứ 3 và không lựa chọn giới tính trước sinh. Thực tế hiện nay cho thấy, các gia đình sinh con thứ 3 trở lên thường là những gia đình có điều kiện kinh tế, họ có thể chăm lo cho các con đầy đủ mà không cần đến chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Nếu tỷ số giới tính ở Việt Nam tính chung 111,5 bé trai/100 bé gái thì ở nhóm người giàu là 112,9 bé trai/100 bé gái, trong khi ở nhóm nghèo là 105,2 bé trai/100 bé gái. Như vậy, mức khen thưởng, hỗ trợ hiện nay một số địa phương đang áp dụng có đủ khuyến khích để nhóm người giàu dừng lại khi đã sinh 2 con 1 bề?

Nhằm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, phải tiến hành đồng bộ các giải pháp từ việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi quan niệm “trọng nam, khinh nữ”, đồng thời tạo điều kiện để phụ nữ tham gia thị trường lao động, xóa dần ràng buộc tư tưởng cổ hủ đối với phụ nữ; thực thi Luật Bình đẳng giới, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội. Trong đó, giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, các cặp vợ chồng thấy được nguy cơ của mất cân bằng giới tính để tự nguyện không sinh thêm con khi đã có 2 con 1 bề; không lựa chọn giới tính trước sinh, như vậy việc giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh mới mang lại hiệu quả bền vững./.

Tâm An

Chia sẻ bài viết