Tiếng Việt | English

19/09/2018 - 20:40

Công an tỉnh Long An với công tác phòng ngừa tham nhũng

Với sự nỗ lực của toàn ngành trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, từ đầu năm 2018 đến nay, Công an tỉnh chưa phát hiện CBCS sai phạm liên quan đến tham nhũng.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an tỉnh lãnh đạo toàn ngành thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tổ chức triển khai các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong lực lượng Công an nhân dân và Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

Công an tỉnh đã chủ động phòng, chống và kịp thời đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, kiên quyết khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, vi phạm quy chế, quy trình công tác, tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ (CBCS), trong đó, chú ý quản lý về quy trình công tác, các mối quan hệ, sinh hoạt của CBCS, thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong toàn lực lượng. Về thực hiện điều động CB phục vụ yêu cầu công tác và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, đã điều động CBCS giữa phòng với phòng, huyện với huyện, phòng với huyện, nội bộ các đơn vị, địa phương 247 trường hợp, trong đó chuyển đổi vị trí công tác 66 trường hợp, điều động 1 trường hợp có dấu hiệu tiêu cực.

Thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an nhân dân luôn vì dân phục vụ.  Ảnh: Lê Quang

Thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an nhân dân luôn vì dân phục vụ. Ảnh: Lê Quang

Ngoài ra, có 1.828 CBCS thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê khai đạt 100%; thực hiện công khai niêm yết 239 trường hợp, công khai tại cuộc họp 1.589 trường hợp, sau công khai không có thông tin phản ánh. Đặc biệt, có 3 đồng chí liêm khiết không nhận quà biếu và nộp lại quà tặng với tổng số tiền 14 triệu đồng.

Đảng ủy Công an tỉnh luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả, đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo đơn vị trong việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 2 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 2 đảng viên; giám sát việc nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với 3 tổ chức cơ sở đảng và 3 đảng viên. Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương tổ chức được 2 đợt lấy ý kiến khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của công an các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính với 615 phiếu, trong đó đánh giá hài lòng đạt 98,2%, chưa hài lòng chiếm 1,8%.

Với sự nỗ lực của toàn ngành trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, từ đầu năm 2018 đến nay, Công an tỉnh chưa phát hiện CBCS sai phạm liên quan đến tham nhũng.

Thời gian tới, Công an tỉnh chỉ đạo trong toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch và các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tạo sự chuyển biến quan trọng về mặt nhận thức của CBCS công an, nhất là trong CB lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng cũng như trong công tác điều tra, xác minh, làm rõ các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh, kịp thời kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố, xét xử đúng quy định của pháp luật./.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An

Chia sẻ bài viết