Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Công an tỉnh: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XI)

Các đại biểu tham dự hội nghị

Vừa qua, Đại tá Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Trong đó, tập trung vào những nội dung quan trọng về phương án công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số vấn đề quan trọng khác.

Về phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng, Trung ương nhất trí với báo cáo của Bộ Chính trị, trên cơ sở quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trung ương khẳng định, việc đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với tờ trình của Bộ Chính trị về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, theo đó: “Tất cả các đơn vị hành chính quy định tại Khoản 1, Điều 110 Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương, bao gồm HĐND, UBND”.

Liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Trung ương tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn, coi đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trung ương yêu cầu, tiếp tục hoàn thiện dự án và lưu ý xác định rõ những tiêu chí, điều kiện tiền đề để trở thành một cảng trung chuyển hàng không quốc tế khu vực Đông Nam Á.

Thông qua hội nghị, cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững nội dung cơ bản kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, từ đó vận dụng các đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết