Tiếng Việt | English

22/09/2020 - 16:12

Công bố 20 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định cán bộ bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định 20 đồng chí cán bộ chủ chốt tại các đồn biên phòng tham gia cấp ủy tại 20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Chiều ngày 22/9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Phạm Văn Nem chủ trì buổi công bố các quyết định. Dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy các huyện biên giới Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Thị xã Kiến Tường.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Phạm Văn Nem phát biểu tại buổi công bố các quyết định

Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Phạm Văn Nem, căn cứ hướng dẫn số 31 ngày 01/7/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Kết luận số 68 ngày 5/02/2020 của Ban Bí thư về chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp xã, cấp huyện biên giới, hải đảo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định cán bộ tại các đồn biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chỉ định 20 đồng chí là cán bộ chủ chốt từ cấp đội trở lên tại các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn các huyện biên giới và Thị xã Kiến Tường tham gia vào cấp ủy tại 20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phạm Văn Nem cho biết, quyết định Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới là chủ trương đúng đắn vừa đáp ứng nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài, tăng cường sự phối hợp thống nhất trong lãnh đạo của cấp ủy địa phương với Đảng ủy Bộ đội biên phòng đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Từ đó, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phạm Văn Nem đề nghị Đảng ủy Bộ đội biên phòng, huyện ủy các huyện biên giới và thị ủy Thị xã Kiến Tường chỉ đạo các đơn vị, địa phương trực thuộc phối hợp thực hiện tốt chủ trương này, mang lại hiệu quả trong thời gian tới.

Tại buổi trao quyết định, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh - Đại tá Đoàn Văn An cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng quy định cụ thể chức trách, nhiệm vụ của cán bộ biên phòng tham gia ban chấp hành đảng bộ các xã, huyện biên giới để có quy chế phối hợp tốt giữa lực lượng Bộ đội biên phòng và cấp ủy các xã, huyện biên giới trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sắp tới, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương chỉ định cán bộ chủ chốt là đồn trưởng hoặc chính trị viên đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ các huyện biên giới và Thị xã Kiến Tường./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết