Tiếng Việt | English

30/06/2020 - 21:22

Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An khen thưởng 124 cá nhân

Ngày 30/6, Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, "Phụ nữ 2 giỏi” và “Nam giới điểm 10”.

Hàng năm, trên 90% nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt Phụ nữ 2 giỏi

Những năm qua, Công đoàn Cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội luôn chủ động tổ chức các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cụ thể hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký thi đua, gần 200 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến kinh nghiệm góp phần tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh với nội dung “giỏi việc nước, đảm việc nhà". Kết quả, hàng năm có trên 90% nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt "Phụ nữ 2 giỏi", đồng thời số lượng nữ được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị,... đều tăng; tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Công đoàn đạt 38,46%. Còn mô hình “Nam giới điểm 10” hàng năm đạt trên 90% ở cơ quan, đơn vị, trong đó, 30% nam giới đạt điểm 10 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các cá nhân được tuyên dương, khen thưởng

Dịp này, Công đoàn Cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng giấy khen cho 124 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu "Phụ nữ 2 giỏi”, "Nam giới điểm 10" và điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết