Tiếng Việt | English

15/05/2020 - 14:25

Công đoàn - điểm tựa cho công nhân, lao động

Trong dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An và các cấp Công đoàn có nhiều việc làm thiết thực hỗ trợ công nhân, lao động (CNLĐ).

Vận động chủ nhà trọ giảm tiền phòng cho công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí cho biết: “Ngay từ khi Việt Nam bùng phát dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ tỉnh đã có công văn gửi các chủ nhà trọ nhằm vận động họ chia sẻ, hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) xã, phường, thị trấn chủ động đề xuất, phối hợp UBND cùng cấp, các đoàn thể tại địa phương vận động chủ nhà trọ có các hình thức