Tiếng Việt | English

11/04/2019 - 18:26

Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo tại Long An

Chiều 11/4, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - PGS.TS Phạm Thanh Bình cùng đoàn công tác có cuộc làm việc với Công đoàn ngành Y tế Long An.

Đoàn nghe báo cáo kế hoạch hoạt động của Công đoàn ngành Y tế Long An năm 2019

Tại cuộc làm việc, đoàn nghe báo cáo kế hoạch hoạt động của Công đoàn ngành Y tế tỉnh năm 2019. Theo đó, Công đoàn ngành tập trung tuyên truyền, học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh;...

Công tác chăm lo đời sống, tăng cường vai trò giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến CBCCVC-NLĐ; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC-NLĐ, đặc biệt là cán bộ nữ;… được chú trọng thực hiện.

Đồng thời, phấn đấu xây dựng Công đoàn ngành đạt loại tốt; duy trì 33/34 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; phát triển mới 91 đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên; vận động đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng đạt trên 172 triệu đồng; xây dựng ít nhất 3 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên với định mức 40 triệu đồng/căn;…

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - PGS.TS Phạm Thanh Bình đề nghị: “Công đoàn ngành Y tế Long An triển khai tốt kế hoạch hoạt động năm 2019; tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động bằng những việc làm thiết thực; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động trong thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để đoàn viên được phát hiện sớm bệnh tật;…”.

Trao hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo

Dịp này, Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ cho 8 đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 16 triệu đồng. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp các đoàn viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết