Tiếng Việt | English

20/01/2021 - 14:59

Cộng đồng MSM có nguy cơ nhiễm HIV rất cao, cần được can thiệp đặc biệt

Ngày 20/01, Ban Quản lý Tiểu dự án tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS (Dự án EPIC) - Sở Y tế Long An tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Đại diện Văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam và lãnh đạo Sở Y tế dự hội nghị.

Các đại biểu thảo luận, chia sẻ về kết quả thực hiện mục tiêu 90-90-95 năm 2020

Tại tỉnh Long An, tổng số người nhiễm HIV tính đến ngày 31/12/2020 là 4.679 người, tử vong 1.522 người (chiếm 32,5%), số bệnh nhân còn sống đang quản lý ở cộng đồng là 2.826 người (trong tỉnh là 2.414 người và ngoài tỉnh là 412 người).

Theo nhận định tình hình dịch HIV/AIDS tại Long An, số trường hợp nhiễm HIV mới tăng lại từ năm 2018 do áp dụng phương pháp tiếp cận và nhiều mô hình xét nghiệm mới; xu hướng lây nhiễm do hành vi tiêm chích giảm và qua quan hệ tình dục tăng rất rõ. Đặc biệt, hiện nay cảnh báo nguy cơ lây lan dịch HIV trong cộng đồng MSM (nam có quan hệ tình dục đồng giới); các bằng chứng cho thấy học sinh, công nhân (MSM),… đã và tiếp tục có nguy cơ lây nhiễm HIV tiềm ẩn khó kiểm soát rất cao.

Kết quả triển khai mục tiêu 90-90-95 năm 2020 (từ 01/10/2019 – 30/9/2020) tại Long An, chỉ tiêu 90% số người nhiễm HIV biết tình trạng HIV đạt 88,3%; chỉ tiêu 90% số người nhiễm HIV được điều trị ARV đạt 84,7% và chỉ tiêu 95% số người điều trị ARV đạt tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế (<1.000 bản sao/ml máu) đạt 98%.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, chia sẻ về kết quả thực hiện mục tiêu 90-90-95 năm 2020 cùng các giải pháp đạt chỉ tiêu điều trị PrEP và mục tiêu 90-90-95 năm 2021. 

Năm 2021, những vấn đề ưu tiên can thiệp trong công tác phòng, chống HIV/AIDS: Cộng đồng MSM nguy cơ nhiễm HIV rất cao, cần có sự can thiệp đặc biệt (như giảm tác hại, điều trị PrEP, tiếp cận dịch vụ HIV/AIDS); việc tổ chức xét nghiệm truyền thống chưa đáp ứng nhu cầu, do đó, cần được cải thiện và mở rộng mô hình xét nghiệm mới.

Đồng thời, với những người có nguy cơ nhiễm HIV chưa tiếp cận dịch vụ HIV/AIDS thuận lợi, cần có sự cải thiện và mở rộng cơ sở dịch vụ HIV/AIDS; PrEP (như triển khai thêm cơ sở, khuyến khích y tế tư nhân). Ngoài ra, sự tham gia của cộng đồng chưa cao, ngành chuyên môn cần chú trọng tham mưu Ban Chỉ đạo các địa phương chỉ đạo quán triệt nâng cao nhận thức về tình hình dịch bệnh, K=K (không phát hiện = không lây truyền) và giảm sự kỳ thị cộng đồng MSM cũng như những người nhiễm HIV;.../.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết