Tiếng Việt | English

20/06/2019 - 08:48

Cty Thiên Thanh phải tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường mới được cấp phép vận hành thử nghiệm trở lại

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Long An vừa có văn bản số 2160/STNMT-TTr gửi Bộ TN&MT, Thanh tra Bộ TN&MT, Tổng Cục môi trường về việc báo cáo kết quả kiểm tra đối với Công ty TNHH MTV Môi trường Thiên Thanh (gọi tắt Cty Thiên Thanh).

Theo văn bản này, sau phản ánh của người dân, thông tin của báo chí, Sở TN&MT phối hợp địa phương kiểm tra hoạt động vận hành thử nghiệm của Cty Thiên Thanh (địa chỉ xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Nhà máy Tái chế và Xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại Thiên Thanh do Cty Thiên Thanh (xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) làm chủ đầu tư vận hành thử nghiệm bị người dân phản ánh ô nhiễm môi trường

Đoàn Kiểm tra đã yêu cầu Cty Thiên Thanh ngưng hoạt động thu gom, vận chuyển và vận hành thử nghiệm các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải nguy hại tại Nhà máy Thiên Thanh do đơn vị làm chủ đầu tư cho đến khi Bộ TN&MT chấp thuận cho phép tiếp tục hoạt động thử nghiệm.

Sở TN&MT kiến nghị Bộ TN&MT, Tổng Cục môi trường cân nhắc, xem xét lại việc chấp thuận cho Cty Thiên Thanh vận hành thử nghiệm dự án do quá trình vận hành thử nghiệm lần đầu đã có đơn thư khiếu nại, phản ánh của người dân xung quanh khu vực.

Sở TN&MT chỉ đồng ý để đơn vị này tiếp tục vận hành thử nghiệm trong trường hợp các công trình bảo vệ môi trường được lắp đặt tại nhà máy đúng quy trình, công nghệ được duyệt theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (đặc biệt là công trình xử lý bụi, khí thải, mùi hôi) và phải được Tổng Cục môi trường xác nhận bảo đảm thu gom, xử lý triệt để chất thải phát sinh từ dự án đạt quy chuẩn quy định, hạn chế tối đa tác động xấu của dự án ảnh hưởng đến người dân.

Đồng thời, trường hợp Cty Thiên Thanh tiếp tục hoạt động thu gom, vận chuyển và vận hành thử nghiệm các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải tại nhà máy Thiên Thanh (chưa được Bộ TN&MT chấp thuận cho phép tiếp tục vận hành thử nghiệm), Sở TN&MT sẽ tiến hành xử lý theo quy định và kiến nghị Bộ TN&MT không cấp giấp phép xử lý chất thải nguy hại cho đơn vị này.

Như Báo Long An thông tin, Cty Thiên Thanh ( tọa lạc tại xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) đang vận hành thử nghiệm các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải nguy hại cũng như các công trình bảo vệ môi trường liên quan tại Nhà máy Tái chế và Xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại Thiên Thanh. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, người dân khu vực phản ánh đơn vị để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Sở TN&MT Long An vào cuộc kiểm tra, yêu cầu công ty tạm ngưng hoạt động và thu gom tất cả chất thải phát sinh trong quá trình thử nghiệm.

Dự án Nhà máy Tái chế và Xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại Thiên Thanh do Công ty Thiên Thanh làm chủ đầu tư thực hiện tại địa bàn xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Văn bản số 543/QĐ-BTNMT, ngày 23/4/2012. Cty triển khai xây dựng nhà máy từ năm 2014, bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 7/2018 sau khi được Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận cho vận hành thử nghiệm tại Công văn số 1452/TCMT-QLMT, ngày 13/6/2018 trên tổng diện tích 38.000m2, số lượng công nhân viên khoảng 6 người./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết