Tiếng Việt | English

01/05/2017 - 11:44

Cục Thuế tỉnh Long An tập trung thực hiện kế hoạch cải cách, quản lý thuế giai đoạn 2016-2020

Cải cách hành chính (CCHC) nói chung và CCHC thuế nói riêng đang là một trong những mục tiêu hàng đầu trong xu thế kinh tế hội nhập. Với tầm quan trọng này, ngành Thuế xây dựng Kế hoạch cải cách, quản lý thuế giai đoạn 2016-2020 nhằm xây dựng hệ thống thuế là một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của Đảng và Nhà nước.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế. Ảnh: Thanh Tuyền

Giai đoạn này, ngành Thuế đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuế, thực hiện cơ chế liên thông giữa TTHC thuế với một số TTHC khác liên quan nhằm tạo thuận lợi và giảm thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký khai thuế cho doanh nghiệp và người dân. Ngành áp dụng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) phù hợp với từng nhóm NNT; xây dựng, triển khai đa dạng các dịch vụ hỗ trợ NNT thực hiện TTHC thuế; chú trọng cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho NNT. Bên cạnh đó, ngành xây dựng và áp dụng phương pháp quản lý rủi ro đối với các nghiệp vụ quản lý thuế, gồm: Đăng ký thuế; khai thuế; nộp thuế; nợ thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; hoàn thuế; kiểm tra; thanh tra thuế; tạo, in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế và các nghiệp vụ quản lý thuế khác trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu NNT đầy đủ, chính xác, tập trung thống nhất trên phạm vi cả nước; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động quản lý thuế bảo đảm tính liên kết, tự động hóa cao, gắn chặt với quá trình cải cách TTHC thuế và áp dụng thuế điện tử. Ngoài ra, ngành sẽ hoàn thiện tiêu chí và áp dụng phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của ngành phù hợp với thông lệ quốc tế; phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam là 1 trong 4 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế.

Để triển khai thực hiện kế hoạch này, Cục Thuế tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết và lộ trình thực hiện cho từng năm và từng khâu, từng bộ phận cụ thể. Riêng đối với công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, năm 2017, Cục Thuế tỉnh tuyên truyền, hỗ trợ NNT đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đáp ứng nhu cầu theo từng nhóm NNT và phù hợp chuẩn mực quốc tế. Theo đó, Cục Thuế tỉnh đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho việc tuyên truyền, hỗ trợ NNT: Tối thiểu 90% NNT được tiếp cận đầy đủ và kịp thời các thông tin thay đổi về chính sách thuế, TTHC thuế; tối thiểu 90% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ hỗ trợ thuế điện tử (khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng); tối thiểu 90% NNT hài lòng với các dịch vụ mà cơ quan thuế cung cấp; định kỳ tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của NNT về các dịch vụ hỗ trợ của cơ quan thuế;...

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục giảm giờ nộp thuế theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06-02-2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện việc CCHC thuế ở 3 nhóm chỉ tiêu: Hoàn thuế; quản lý rủi ro sau thanh, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nộp thuế, phấn đấu đến năm 2020 không quá 110 giờ/năm./.

Ngô Phức

Chia sẻ bài viết