Tiếng Việt | English

14/05/2021 - 16:12

Cử tri Đức Hòa đề đạt nhiều ý kiến phát triển kinh tế-xã hội địa phương

Ngày 14/5, Ứng cử viên HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 3 có cuộc tiếp xúc cử tri xã Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam, Tân Phú, Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út ghi nhận những ý kiến cử tri đóng góp

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của ứng cử viên. Cử tri vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đổi thay tích cực của địa phương thời gian qua. Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và đề đạt nhiều ý kiến phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy trình bày chương trình hành động

Trong đó, cử tri mong muốn lãnh đạo giải quyết tốt vấn đề an ninh - trật tự trên địa bàn, giá điện, chính sách đối với người có công, các giải pháp nâng cao đời sống, chất lượng cuộc sống, quan tâm chính sách bồi thường, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu cần nói đi đôi với làm. Bên cạnh đó, cử tri quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, biện pháp ngăn chặn xâm nhập cảnh trái phép từ biên giới, đề nghị phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cử tri đề đạt ý kiến

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cảm ơn và ghi nhận tất cả những ý kiến mà cử tri đã phát biểu, đóng góp. Ông thông tin một số tình hình về thực hiện "mục tiêu kép" đã đề ra, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, các giải pháp để bảo đảm, giữ vững an ninh - trật tự, giải quyết các vấn đề bức xúc về giao thông tại địa phương, một số dự án đầu tư hạ tầng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương,...

Đơn vị bầu cử số 3 có 8 ứng cử viên gồm: Trưởng phòng Ngoại vụ miền Nam Công ty TNHH Lavie - Nguyễn Thị Kim Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Kiều Oanh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa - Phan Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần địa ốc Thắng Lợi - Dương Long Thành, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Đức Hòa - Lê Thị Cẩm Tú, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Hồ Văn Xuân, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết