Tiếng Việt | English

29/09/2022 - 17:02

Cử tri huyện Đức Hòa quan tâm đến tình trạng hàng gian, hàng giả ngày càng tăng  

Chiều 29/9, Đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An gồm Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung có cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV với cử tri huyện Đức Hòa.

Đoàn Đại biểu quốc hội có cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tư-Quốc hội khóa XV với cử tri huyện Đức Hòa

Báo cáo tại cuộc tiếp xúc, Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung thông tin, Kỳ họp thứ tư-Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2022 và dự kiến bế mạc ngày 18/11/2022. Trong chương trình và nội dung của kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết; Quốc hội sẽ cho ý kiến 7 dự án luật; Quốc hội sẽ tập trung xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023,...

Cử tri nêu ý kiến

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri có ý kiến liên quan đến việc tham gia BHYT, những bất cập bảo hiểm xe máy, phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách, chính sách tiền lương, vật tư nông nghiệp tăng giá, hàng gian hàng giả ngày càng nhiều nhưng việc xử lý còn hạn chế, kiến nghị cấp trên cần có biện pháp, giải pháp cụ thể để bảo đảm an ninh - trật tự,...Đại diện lãnh đạo sở, ngành giải đáp một số ý kiến, thắc mắc của cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới thông tin thêm một số nổi bật tình hình về kinh tế - xã hội của đất nước trong 9 tháng năm 2022, công tác bảo đảm an ninh - trật tự. Ông đánh giá và ghi nhận các ý kiến đều rất cụ thể, xác đáng, có căn cứ; phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới đánh giá và ghi nhận các ý kiến đều rất cụ thể, xác đáng, có căn cứ; phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri

Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương: Đoàn ĐBQH tỉnh xin tiếp thu, ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo, chuyển tới Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và thông báo kết quả đến bà con cử tri theo đúng quy trình, quy định. 

Đối với các ý kiến, kiến nghị, đề nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị thủ trưởng các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động có văn bản trả lời gửi tới các tổ chức, cá nhân cử tri có ý kiến, kiến nghị nêu trên; đồng thời lưu ý đối với những trường hợp cần phải có một thời gian nhất định để giải quyết mới xong, thì cũng phải nêu rõ thời gian chậm nhất để cử tri biết, theo dõi hoặc cộng tác khi cần thiết; kết quả thông tin cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để thực hiện chức năng giám sát.

Đồng thời, ông nhấn mạnh, nếu có cử tri còn có ý kiến nhưng chưa phát biểu, đề nghị gửi bằng văn bản tới Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; chúng tôi sẽ tổng hợp, phân tích gửi các cơ quan có chức năng xem xét, trả lời./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết