Tiếng Việt | English

29/11/2022 - 18:19

Cụm thảo luận số 2, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, lấy ý kiến đóng góp nội dung trình tại Kỳ họp thứ 8

Chiều 29/11, Cụm thảo luận số 2, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Long An, đơn vị huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc tổ chức họp thảo luận, lấy ý kiến đóng góp nội dung trình tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh - Đặng Thanh Bình chủ trì.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh - Đặng Thanh Bình chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất nội dung các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và nội dung do các Ban của HĐND tỉnh trình. Đại biểu thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá các mặt đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

Đại biểu thảo luận, đóng góp nhiều vấn đề liên quan đến việc xử lý các dự án treo kéo dài nhiều năm liền; các dự án đền bù, giải phóng mặt bằng còn chậm; dự án các khu dân cư, tái định cư. Tình trạng thiếu thuốc khi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, tình trạng thiếu thuốc thời gian qua gây khó khăn trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian tới.

Cụm thảo luận số 2, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Long An, đơn vị huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc Đại biểu kiến nghị cần có đánh giá sát hơn trên lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, thời gian qua, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, tiêu thụ giảm, nông dân giảm lợi nhuận; việc liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa mang lại hiệu quả cao; nông dân sản xuất cầm chừng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Đỗ Thanh Hùng tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết thỏa đáng, kịp thời; quan tâm, đánh giá đúng chất lượng trong xây dựng nông thôn mới; cần phát huy hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; cần đánh giá rõ hơn công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; báo cáo cần nêu rõ thực trạng, giải pháp về vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng trong thời gian qua;…

Phát biểu tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh - Đặng Thanh Bình cảm ơn những đóng góp, chia sẻ thẳng thắn của các đại biểu. Ông cho biết, Thường trực HĐND tỉnh chuyển báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Cụm thảo luận số 2 kiến nghị đến UBND tỉnh.

Dự kiến, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức từ ngày 09 - 10/12/2022./.

Hoài An – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết