Tiếng Việt | English

14/07/2015 - 16:42

Đại biểu phải là người đại diện cho quyền lợi nhân dân

Hiện nay, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH Đại biểu (ĐB) toàn quốc lần thứ XII của Đảng được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng.

Trong quá trình tổ chức ĐH, ngoài việc thảo luận các văn kiện và tiến hành bầu cử cấp ủy mới, các ĐB sẽ bầu đoàn ĐB dự ĐH Đảng bộ cấp trên. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi từng ĐB phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, nhất là phải sáng suốt, bầu chọn những ĐB có năng lực, uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ dự ĐH Đảng bộ cấp trên. Cho nên, những tiêu chuẩn tiên quyết của người ĐB được chọn phải là có đức, tài và có trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Vì vậy, các ĐB tham dự ĐH phải là những người công tâm, khách quan, thực sự bình tĩnh, không dựa vào những lời đồn thổi dư luận đối với các ĐB được lựa chọn, nắm chắc vấn đề rồi cân nhắc, quyết định để bầu ra những người thực sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực và cả tinh thần đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân. Bên cạnh đó, các ĐB được lựa chọn phải phát huy mạnh mẽ vai trò của mình là đại diện cho đảng bộ, nhân dân, nhận thức rõ quyền hạn và trách nhiệm của mình, phản ánh những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của người dân đến ĐH; đồng thời, tiếp thu những chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu của ĐH, có các giải pháp đúng đắn, cụ thể, phù hợp tình hình thực tiễn để thực hiện một cách hiệu quả. Điều đó có nghĩa là các ĐB phải biết mình làm gì khi được lựa chọn, dù giữ cương vị nào trong hệ thống chính trị thì ĐB cũng phải thể hiện là người đại diện cho quyền lợi nhân dân. Thực hiện tốt điều này, ĐB sẽ hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình trước Đảng và nhân dân.

Như vậy, để cho ĐH Đảng bộ các cấp sắp tới thật sự thành công, đòi hỏi mỗi ĐB phải nhận thức rõ trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ của mình, sáng suốt chọn những ĐB dự ĐH Đảng bộ cấp trên có tâm, tầm, để làm nhiệm vụ đại diện cho nhân dân, tiếp tục đưa nghị quyết ĐH Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Nhất Khang

Chia sẻ bài viết