Tiếng Việt | English

19/08/2015 - 17:25

Đại hội Đại biểu đảng bộ QK 7 lần thứ IX: Đại hội của ý chí, niềm tin và đổi mới


Thượng tướng Nguyễn Thành Cung tặng hoa chúc mừng ĐH

Sáng ngày 18-8-2015, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ Quân khu (QK) 7 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức được khai mạc. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về dự và chỉ đạo ĐH. ĐH chào mừng 291 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 đảng viên của 20 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ QK.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và lực lượng vũ trang QK cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo và tập trung đột phá vào công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nhiều đề án, dự án để tổ chức thực hiện, có sức lan tỏa, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết ĐH. Thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng.

Đảng ủy QK và cấp ủy, chính quyền địa phương đồng thuận cao trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, triển khai nhiều vấn đề có tính chiến lược như: Quyết tâm tác chiến phòng thủ, quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ, về kinh tế kết hợp với quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, đi vào chiều sâu, ngày càng vững chắc.

Nhận thức, năng lực và các điều kiện bảo đảm cho sẵn sàng chiến đấu được nâng cao, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn trọng điểm, chiến lược, để phát triển KT-XH, tăng cường tiềm lực quốc phòng. Xây dựng lực lượng vũ trang QK vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng. Có nhiều nỗ lực thực hiện các khâu đột phá.

Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật gắn với khu vực phòng thủ, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang QK; đời sống bộ đội ổn định và cải thiện. Lực lượng vũ trang QK luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; đoàn kết, nhất trí, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ QK thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thảo luận, giải quyết trong ĐH. Cùng với việc thảo luận và thông qua tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình ĐH lần thứ XII của Đảng và ĐH Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Đảng bộ QK đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ QK lần thứ VIII, nổi bật: Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các tiềm lực của khu vực phòng thủ ngày càng lớn mạnh và phát triển vững chắc.

Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của QK ngày càng được nâng cao; là nòng cốt trong tác chiến và chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thế trận khu vực phòng thủ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng và hoạt động của lực lượng vũ trang QK trong tình hình mới;...

Đảng bộ đã có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; xây dựng tốt đoàn kết nội bộ; vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy; xây dựng các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Với tinh thần phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, ĐH Đại biểu Đảng bộ QK lần thứ IX đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đảng bộ QK vào dự thảo các văn kiện trình ĐH XII của Đảng, ĐH Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Đó là tập hợp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang QK tham gia xây dựng Đảng. ĐH đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ QK khóa VIII.

ĐH đã thảo luận và thống nhất cao phương hướng, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang QK trong 5 năm 2015-2020 để thực hiện mục tiêu: Tập trung xây dựng Đảng bộ QK vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lực lượng vũ trang QK có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị-trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ QK khóa IX gồm 21 đồng chí bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực để gánh vác trọng trách do Đảng bộ và lực lượng vũ trang QK giao.; bầu Đoàn đại biểu dự ĐH Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X./.

Thùy Trang

 

 

Chia sẻ bài viết