Tiếng Việt | English

09/09/2015 - 15:49

Đại hội thành lập Hội Khoa học lịch sử tỉnh Long An


Hội viên thảo luận đóng góp phương hướng và dự thảo Điều lệ Hội KHLS tỉnh Long An

Sáng nay 9-9-2015, Đại hội thành lập Hội Khoa học lịch sử (KHLS) tỉnh Long An diễn ra tại hội trường khách sạn Bông Sen.
Sau thời gian làm công tác tuyên truyền, vận động, chuẩn bị các điều kiện, Ban Vận động thành lập Hội KHLS tỉnh Long An đã có 84 thành viên, trong đó có 2 hội viên ở ngoài tỉnh.

Ban Vận động đã chuẩn bị các thủ tục, điều kiện, kế hoạch, văn kiện tiến tới Đại hội thành lập Hội KHLS tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội KHLS tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về tìm hiểu lịch sử địa phương và kiến thức lịch sử về đất nước, con người Việt Nam; phối hợp các cơ quan, các ngành, các cấp trong tham gia thực hiện, xây dựng các đề tài nghiên cứu lịch sử địa phương, các công trình di tích lịch sử tỉnh; tham gia tư vấn, thẩm định, hoàn chỉnh các công trình, đề tài lịch sử; tham gia tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc; bảo tồn, phát huy giá trị khoa học của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Long An.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội KHLS phát triển thêm 20% hội viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I, bầu Ban Kiểm tra. Ban Chấp hành họp phiên đầu tiên bầu ban thường vụ, chủ tịch và phó chủ tịch hội./.

Tấn Lộc


 

Chia sẻ bài viết