Tiếng Việt | English

05/01/2018 - 17:41

Đại hội thành lập Hợp tác xã Thanh Hà

Hợp tác xã (HTX) Thương mại, dịch vụ nông nghiệp (TMDVNN) Thanh Hà (xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) vừa tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội thành lập Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà 

HTX TMDVNN Thanh Hà có 47 thành viên tham gia góp vốn, tổng vốn điều lệ ban đầu là 425 triệu đồng, vốn góp tối thiểu của một thành viên là 5 triệu đồng. Đại hội bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng ban Kiểm soát HTX.

Ông Võ Sơn Đào được các thành viên tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX.

Dự kiến trong năm đầu tiên, HTX chủ yếu làm dịch vụ trên lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng các tổ hợp tác trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất để hỗ trợ cho các thành viên và nông dân trong xã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm./.

                           Hoàng Lê

Chia sẻ bài viết