Tiếng Việt | English

14/10/2015 - 17:49

Đại tướng Trần Đại Quang dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị Đại hội làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém để Đảng bộ Gia Lai tìm giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Sáng 14/10, tại thành phố Pleiku, Đảng bộ tỉnh Gia Lai khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự tham dự của 232 đại biểu, đại diện cho hơn 47.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai trình đại hội khẳng định, nhiệm kỳ qua Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu khá quan trọng. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh giữ ở mức cao, bình quân hàng năm tăng 12,81% và khá ổn định. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, phù hợp với điều kiện thực tế. Quy mô nền kinh tế năm 2015 gấp hơn 2,5 lần so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/năm.

Cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường không được đầu tư tập trung, đồng bộ từ đó đã làm thay đổi bộ mặt của thành thị và nông thôn. Công tác xóa đói, giảm nghèo được chú trọng và đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện chỉ còn 11,7%, giảm hơn một nửa so với đầu nhiệm kỳ (27,6%).

Là tỉnh trọng điểm về an ninh nhưng trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các lực lượng, cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ tốt tuyến biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 13.800 đảng viên. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn, đảm bảo yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Báo cáo chính trị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém. Điển hình là công tác quản lý đất đai, tài nguyên rừng, khoáng sản chưa chặt chẽ, còn nhiều bất cập. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án còn hạn chế. Hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn thấp, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ bản. Các dự án thu hút đầu tư còn nhiều sơ hở, tiêu cực.

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc chưa kịp thời, còn biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm. Việc thực hiện chỉ đạo một số kết luận sau thanh tra còn chậm, chưa nghiêm túc…

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao tinh thần phê bình và tự phê bình của Đảng bộ tỉnh Gia Lai, đồng thời yêu cầu Gia Lai cần tập trung phân tích, làm rõ hơn những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan về những mặt hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ qua để từ đó tìm giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Đại tướng cũng yêu cầu Gia Lai cần tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh yếu tố có ý nghĩa quyết định then chốt, quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên là phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.

"Cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, nhân cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường và nâng cao chất lượng đấu tranh phòng chống lãng phí, tham nhũng”, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ./.

PV/VOV-Tây Nguyên
 

Chia sẻ bài viết