Tiếng Việt | English

16/01/2023 - 10:42

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin...” - lời ca trong bài hát ca ngợi Đảng vang lên trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam vào mỗi độ xuân về.

Mùa Xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ mùa xuân năm ấy, cứ mỗi độ tết đến, cả dân tộc lại phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc suốt 93 năm qua và mang lại những mùa xuân rực rỡ cho đất nước.

Xuân Quý Mão năm 2023 đang về trên khắp quê hương, đất nước Việt Nam. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền, từ cao trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ 1936-1939 đến cao trào giải phóng dân tộc. Trong hòa bình, xây dựng, thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử sau hơn 35 năm thực hiện đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật, đưa đất nước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra thế và lực, chủ động hội nhập quốc tế và hoạt động đối ngoại đạt những kết quả tích cực.

Xuân mới đã về trên đất nước Việt Nam. Hoa mai miền Nam, hoa đào miền Bắc cùng khoe sắc thắm, điểm tô cho mùa xuân thêm rực rỡ. Trong thời khắc linh thiêng giao hòa giữa trời - đất và lòng người, chúng ta tưởng nhớ đến Người - vị cứu tinh của dân tộc. Người đã để lại một di sản văn hóa tinh thần bất diệt cho giống nòi. Người là linh hồn của mùa xuân muôn đời cho đất nước Việt Nam.

Sau 37 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đã mang lại cho đất nước những thành quả kỳ diệu, nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, tiềm lực kinh tế, sức mạnh tổng hợp được tăng cường. Đánh giá quốc tế về Việt Nam gần đây, tổ chức Moody’s đã xếp hạng triển vọng “ổn định” cho hệ thống ngân hàng và nước ta tiếp tục là nền kinh tế “tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á”. An sinh xã hội và đời sống của người dân từng bước được nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững, vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới không ngừng được nâng cao.

Dù trong năm 2022 đầy khó khăn, thách thức, phức tạp từ tình hình thế giới và trong nước, Đảng đã vững vàng đưa đất nước từng bước vượt qua áp lực lạm phát, biến động lãi suất, tỷ giá và thiên tai, bão, lũ, dịch bệnh,... đặc biệt là cơ bản kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi sản xuất và đời sống của người dân.

Xuân Quý Mão năm 2023, thêm một mùa xuân chúng ta thiết tha gửi niềm ước vọng lên Đảng và xin trải lòng ta về với muôn nơi. Mùa xuân chỉ thực sự ý nghĩa khi bên ta có Đảng đầy bản lĩnh sáng tạo, vững vàng đưa dân tộc đi lên. Nhà thơ Tố Hữu từng viết: Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt/ Đảng ta đây, xương sắt da đồng/ Đảng ta, muôn vạn công nông/ Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin.

Xuân Quý Mão năm 2023 tiếp thêm sức sống cho mỗi làng quê, khu phố, mỗi gia đình, mỗi con người. Mùa xuân của phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Ths Nguyễn Thanh Hoàng

Chia sẻ bài viết