Tiếng Việt | English

18/01/2022 - 15:00

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt và vượt 5/6 chỉ tiêu nghị quyết năm 2021

Sáng 18/01, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2021, triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt nhận quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo khắc phục khó khăn, triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện đạt và vượt 5/6 chỉ tiêu nghị quyết.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện theo kế hoạch. Việc triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có sự đổi mới về phương thức, hình thức triển khai, quán triệt. Công tác kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra (187/120 đảng viên, đạt 155,8%)

Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc được lãnh đạo chặt chẽ theo đúng chương trình, kế hoạch và Điều lệ của từng tổ chức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nhất là các hoạt động hỗ trợ, tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách hành chính trong hoạt động của Đảng bộ Khối được đẩy mạnh thực hiện.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Khối năm 2021 còn một số khó khăn, hạn chế. 1/6 chỉ tiêu Nghị quyết chưa đạt (chưa tổ chức lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở và 1 lớp nhận thức về Đảng theo kế hoạch).

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối, một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát chưa bảo đảm thời gian theo chương trình, kế hoạch. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở một số nơi còn hạn chế, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Tình hình nội bộ một vài tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc chưa có sự đồng thuận, thống nhất cao, còn phát sinh đơn, thư khiếu nại, tố cáo,...

Đại biểu dự hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2021

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, năm 2022, Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chủ động phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động với tinh thần “quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”.

Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động trong khối để kịp thời thông tin, định hướng và có giải pháp lãnh đạo phù hợp, tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, đẩy mạnh thực hiện văn hóa trong Đảng; nâng cao chất lượng xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết, nhất là cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên; quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Nguyễn Văn Chóng trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối công bố quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Anh Việt – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Dịp này, 16 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 được nhận giấy khen của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết