Tiếng Việt | English

22/07/2021 - 13:45

Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An có 84 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc (48 đảng bộ cơ sở và 36 chi bộ cơ sở), với 5.096 đảng viên (ĐV) sinh hoạt tại 9 loại hình theo quy định của Ban Bí thư. Thực hiện các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội (NQĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, giúp cán bộ, ĐV và quần chúng trong Khối nắm được những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện ĐH XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dưới hình thức trực tuyến (Ảnh tư liệu)

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền NQĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 11 điểm cầu với sự tham dự của 1.250 cán bộ, ĐV. Qua đây, giúp các TCCSĐ lãnh đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện NQĐH tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ khối chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện NQĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nội dung chương trình tập trung vào 3 nội dung chính: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy cơ sở.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát, trong đó, có xác định chuyên đề kiểm tra việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt NQĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII đối với 3 TCCSĐ trực thuộc và đã hoàn thành việc kiểm tra chuyên đề, có ban hành thông báo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy khối trong tháng 5/2021. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy khối thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đối với 7 TCCSĐ trực thuộc và báo cáo kết quả kiểm tra cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối vào tháng 8/2021.

Bên cạnh kết quả đã đạt, vẫn còn một số cấp ủy TCCSĐ trong Khối chậm triển khai, cụ thể hóa, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQĐH lần thứ XIII của Đảng; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện NQĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở một số TCCSĐ trong Khối còn chậm so với yêu cầu.

Nguyên nhân là tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nên việc tổ chức triển khai học tập (nhất là học tập trung) khó thực hiện, ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng, kết quả học tập. Một số cấp ủy TCCSĐ, nhất là người đứng đầu còn nhận thức chưa sâu sắc, đầy đủ về công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai, học tập, quán triệt kịp thời NQĐH lần thứ XIII của Đảng,…

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy khối sẽ tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ trực thuộc tiếp tục triển khai, quán triệt nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập NQĐH XIII của Đảng cho cán bộ, ĐV và quần chúng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (phải hoàn thành 100% ĐV, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động).

Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đi đôi với việc thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Lãnh đạo các cấp ủy TCCSĐ trực thuộc kịp thời cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu của NQĐH Đảng các cấp vào trong lĩnh vực chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nhiệm vụ của từng cán bộ, ĐV để việc nghiên cứu, học tập đạt chất lượng cao;…

Song song đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng chương trình hành động thực hiện NQĐH XIII của Đảng với nội dung cụ thể, ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện thường xuyên và có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong chương trình hành động làm cơ sở để đánh giá, phân loại TCCSĐ và ĐV hàng năm./.

Minh Đạo

Chia sẻ bài viết