Tiếng Việt | English

28/07/2021 - 19:48

Danh mục hàng hóa thiết yếu được phép lưu thông

Ngày 27/7, Bộ Công Thương ra công văn số 4481 công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Báo Long An

Chia sẻ bài viết